Fickguide till mätning och kalibrering av åtdragningssystem

Med ett kapitel om hydrauliska momentnycklar för installation av vindturbiner och anläggningskonstruktion.