Vibrationsexponeringsbedömning för industriverktyg

Som ledande leverantör av handhållna elverktyg har Atlas Copco länge varit medvetna om vikten av god ergonomi i designen.

  • Pocket Guide Vibrations 1.7 MB, PDF