Mätning av vibrationer

Mäta och tillkännage vibrationsvärden