Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Så här harmoniseras människor och ny teknik vid monteringsbandet

Trots digitaliseringen ska den mänskliga faktorn inte underskattas i produktionen. Interaktionen och samarbetet mellan teknik och människor kommer att bli mer avgörande än någonsin tidigare.

Cobot, AR, human

Kollaborativa robotar

En cobot, eller en kollaborativ robot, är en robot som är gjord för att fungera och utföra sina uppgifter tillsammans med, och i närheten av, människor. Detta är mycket annorlunda från många industrirobotar som vanligen måste separeras från fysisk kontakt med människor för att olyckor ska förhindras.

Inom intelligent tillverkning kan kognitiva robotar uppfatta informationsosäkerhet, ändra schemaläggning och justera tillverkningsbeteende för att självständigt hantera komplexa tillverkningsproblem. Genom att använda distribuerade algoritmer för omkonfiguration av självomkonfigurerbara robotar blir det betydligt enklare att konfigurera robotarna. Cobots kan arbeta självständigt och hantera en förändringsbar schemaläggning för smarta fabriker med uppkopplade monteringslinjer.

Smarta maskiner spelar en viktig roll i arbetet med samarbete mellan människa och maskin. Det beror på att maskiner kan assistera i varje jobb, varje roll och allt som görs på tillverkningsanläggningar där det finns dynamiska situationer, som till exempel avancerade monteringslinjer. Därför kan intelligenta interaktioner mellan människa och maskin implementeras i en komplex tillverkningsmiljö för att öka effektiviteten i en flexibel produktion.

Flexibla monteringslinjer blir allt viktigare vid tillverkning eftersom dagens produkter anpassas efter konsumenternas krav till en mycket högre utsträckning. Cobots kan hjälpa till vid ombalansering av en monteringslinje med sin förmåga att anpassa sitt beteende efter nya situationer.

Förstärkt verklighet

Enheter med förstärkt verklighet, avsedda för anställda, till exempel surfplattor, hjälmar eller glasögon, bidrar till att öka både kommunikation och visualisering av sammanhangsbaserade data.

Med den här tekniken kan reparatörer se in i maskinen som behöver repareras med hjälp av digitala överlagringar eller se genom väggar för att upptäcka kablar och rör som finns bakom för att veta var borrning och skärning ska ske.

Maskininlärningsalgoritmer används ofta för att analysera IoT-data och sedan varna om avvikelser eller ge rekommendationer till beslutsfattare. Personal som rör sig i en anläggning kan få tillgång till unika uppsättningar metadata som är kopplade till varje maskin, och personalen kan rådfråga en expert om de stöter på något de inte känner till eller om de behöver någon annans åsikt.

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.

Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!