Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Så här förbättrar du flexibiliteten i monteringslinjen

Den pågående digitaliseringen som är en del av Industri 4.0 kommer att innebära en djupgående förändring av produktionen tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan mekanik, elektronik och programvara.

Flexible production

Cyberfysiska system där enheterna interagerar med varandra ger mycket högre anpassningsbarhet och flexibilitet eftersom givarna i det cyberfysiska systemet ger processtransparens, självoptimering och självanpassning till externa influenser. Ett produktionsföretag som tar emot inköp eller instruktioner via molntjänster och omedelbart gör ändringar i produktionslinjen blir till exempel mycket mer flexibelt i att anpassa sig till behoven och kvalitetskraven hos olika kunder.Flexibla tillverkningssystem blir allt populärare och kan delas in i två typer av områden: maskinflexibilitet och flexibilitet i operationsföljd. Maskinflexibilitet avser möjligheten att använda flera maskiner för samma funktion och systemets förmåga att anpassa ändringar som volym och kapacitet. Flexibilitet i operationsföljd avser ett systems förmåga att anpassa sig till nya produkter och i vilken ordning monteringslinjen sätter ihop produkterna.I de mest avancerade implementeringarna används instrumentpaneler som optimerats för smarttelefoner för att visa utdata från avancerade algoritmer som utför komplexa optimeringar i realtid. I en fallstudie utförd av Canadian Standards Association (CSA) ökade avancerade analyser den dagliga produktionen med 5 till 8 procent genom att chefer kunde schemalägga och allokera personal och utrustning mer effektivt efter förebyggande analys.En flexibel monteringslinjes förmåga att ändra och anpassa sig till både planerade och oplanerade förändringar är en viktig aspekt av avancerad montering och smart tillverkning. Detta kan hänföras till ökad maskineffektivitet, ökad arbetsproduktivitet och ökad produktionstakt för att nämna några exempel.

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!