Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Så här förbättrar du flexibiliteten i monteringslinjen

Den pågående digitaliseringen som är en del av Industri 4.0 kommer att innebära en djupgående förändring av produktionen tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan mekanik, elektronik och programvara.

Flexible production

Cyberfysiska system där enheterna interagerar med varandra ger mycket högre anpassningsbarhet och flexibilitet eftersom givarna i det cyberfysiska systemet ger processtransparens, självoptimering och självanpassning till externa influenser. Ett produktionsföretag som tar emot inköp eller instruktioner via molntjänster och omedelbart gör ändringar i produktionslinjen blir till exempel mycket mer flexibelt i att anpassa sig till behoven och kvalitetskraven hos olika kunder.

Flexibla tillverkningssystem blir allt populärare och kan delas in i två typer av områden: maskinflexibilitet och flexibilitet i operationsföljd. Maskinflexibilitet avser möjligheten att använda flera maskiner för samma funktion och systemets förmåga att anpassa ändringar som volym och kapacitet. Flexibilitet i operationsföljd avser ett systems förmåga att anpassa sig till nya produkter och i vilken ordning monteringslinjen sätter ihop produkterna.

I de mest avancerade implementeringarna används instrumentpaneler som optimerats för smarttelefoner för att visa utdata från avancerade algoritmer som utför komplexa optimeringar i realtid. I en fallstudie utförd av Canadian Standards Association (CSA) ökade avancerade analyser den dagliga produktionen med 5 till 8 procent genom att chefer kunde schemalägga och allokera personal och utrustning mer effektivt efter förebyggande analys.

En flexibel monteringslinjes förmåga att ändra och anpassa sig till både planerade och oplanerade förändringar är en viktig aspekt av avancerad montering och smart tillverkning. Detta kan hänföras till ökad maskineffektivitet, ökad arbetsproduktivitet och ökad produktionstakt för att nämna några exempel.

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.

Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!