Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Så här förbättrar du slutproduktens kvalitet med hjälp av data

I dagens läge med hög konkurrens på de flesta marknader måste tillverkningsindustrier producera produkter och tjänster av högsta kvalitet för att förbli konkurrenskraftiga. Med koncepten cyberfysiska system, IoT och IoS finns det många möjligheter att förbli konkurrenskraftig. Industri 4.0 kan stödja förbättrad produktkvalitet inom flera områden, till exempel: förbättrad anpassning, ökad kundinteraktion, databaserad värdedesign och förändringar från produkterbjudanden till tjänsteerbjudanden.

improve quality of end-product

Att erbjuda tjänster istället för bara produkter kan skapa fler möjligheter att interagera med kunder, och ett partnerskap blir mer sannolikt. I en konkurrensutsatt miljö är anpassning av en produkt ett sätt att skapa ett unikt säljargument för ett företag. I Industri 4.0, där massproduktion ger möjlighet till massanpassning, har produkterna i större utsträckning unika egenskaper som definieras av slutkunden.

De fysiska flödena kartläggs kontinuerligt på digitala plattformar. Alla data som samlas in från ett cyberfysiskt system ger dig möjlighet att analysera, förfina och generera rekommendationer om hur du kan förbättra produktionen och öka kvaliteten på slutprodukten eller tjänsten.

Insamlade data, anslutningsmöjligheter och mobila enheter ger möjlighet att bygga intuitiva mobila program. Att ladda ned och sedan använda en app som är särskilt utformad för att hantera en viss enhet blir verklighet.

Enhetlig kombination av mobila enheter, ökad tillförlitlighet och prisvärda positioneringssystem gör det möjligt att återge realtidspositionering med 3D-kartor. Det här öppnar i sin tur upp för scenarion med förstärkt eller blandad realitet. Dessa förväntas ge påtagliga vinster inom områden som identifiering och lokalisering av material eller underhållsrelaterade aktiviteter.

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.

Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!