Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Så här förbättrar du slutproduktens kvalitet med hjälp av data

I dagens läge med hög konkurrens på de flesta marknader måste tillverkningsindustrier producera produkter och tjänster av högsta kvalitet för att förbli konkurrenskraftiga. Med koncepten cyberfysiska system, IoT och IoS finns det många möjligheter att förbli konkurrenskraftig. Industri 4.0 kan stödja förbättrad produktkvalitet inom flera områden, till exempel: förbättrad anpassning, ökad kundinteraktion, databaserad värdedesign och förändringar från produkterbjudanden till tjänsteerbjudanden.

improve quality of end-product

Att erbjuda tjänster istället för bara produkter kan skapa fler möjligheter att interagera med kunder, och ett partnerskap blir mer sannolikt. I en konkurrensutsatt miljö är anpassning av en produkt ett sätt att skapa ett unikt säljargument för ett företag. I Industri 4.0, där massproduktion ger möjlighet till massanpassning, har produkterna i större utsträckning unika egenskaper som definieras av slutkunden.De fysiska flödena kartläggs kontinuerligt på digitala plattformar. Alla data som samlas in från ett cyberfysiskt system ger dig möjlighet att analysera, förfina och generera rekommendationer om hur du kan förbättra produktionen och öka kvaliteten på slutprodukten eller tjänsten.Insamlade data, anslutningsmöjligheter och mobila enheter ger möjlighet att bygga intuitiva mobila program. Att ladda ned och sedan använda en app som är särskilt utformad för att hantera en viss enhet blir verklighet.Enhetlig kombination av mobila enheter, ökad tillförlitlighet och prisvärda positioneringssystem gör det möjligt att återge realtidspositionering med 3D-kartor. Det här öppnar i sin tur upp för scenarion med förstärkt eller blandad realitet. Dessa förväntas ge påtagliga vinster inom områden som identifiering och lokalisering av material eller underhållsrelaterade aktiviteter.

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!