Så här minskar du underhållskostnaderna i monteringslinjen - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Så här minskar du underhållskostnaderna i monteringslinjen

I många branscher följer underhåll vanligtvis protokoll som tillhandahålls av utrustningens tillverkare där rekommendationer för underhåll baseras på drifttimmar eller andra fasta tidsintervall i stället för förebyggande analys.

Det här regelbaserade tillvägagångssättet kan vara kostsamt för tillverkare på två sätt: man riskerar att utföra underhåll när det inte behövs och att missa vad som händer mellan intervallen vilket kan leda till haverier eller skador på utrustningen.När du använder IoT-givare för att övervaka utrustning i realtid kan underhåll utföras mer exakt. Ytterligare möjligheter som erbjuds genom att driva underhåll baserat på IoT och dataanalys är till exempel att operatörerna kan identifiera felmönster genom att jämföra prestandan hos en viss utrustning med en global databas med liknande utrustning.Med den informationen till hands kan underhållspersonalen bestämma sig för att förändra användningen av den utrustning som genererar fel. Genom att använda metadata om utrustning (till exempel modeller och produktionsdata) kan du få ännu mer exakta analyser och förutsägelser. Det är till exempel mer troligt att en äldre modell av en motor genererar mer värme och ljud än en nyare version.Att utföra underhåll så noggrant som möjligt eliminerar onödig stilleståndstid för schemalagt underhåll och kan förhindra allvarliga utrustningsproblem genom att förändringar i prestanda som indikerar ett potentiellt fel kan upptäckas. Uppskattningar visar att tillverkare kan minska underhållskostnaderna med 5 till 10 procent och öka produktionen med 3 till 5 procent genom att undvika oplanerade avbrott.IoT-tillsynsmyndigheter och leverantörer av utrustning kan ha insyn i utrustningsregister och kan tillhandahålla inspektioner och certifieringar i rätt tid för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet. Utomstående reparationspartners kan övervaka data för förebyggande underhåll och registrera sitt arbete i systemet.

Whitepaper - Atlas Copco’s smart factory concept, the gateway to Industry 4.0

Uppskattningar indikerar att en tillverkare kan minska underhållskostnaderna med 5 till 10 procent och öka produktionen med 3 till 5 procent genom att undvika oplanerade avbrott.Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!