Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Färdplan – skalförändra från konceptpilotprojekt till industrialiserade lösningar

Det här scenariot riktar sig till företag som har utfört ett antal pilotstudier för att inhämta kunskap och testa olika koncept inom Industri 4.0.

En viktig faktor när man ska skala upp från pilotprojekt till en bredare Industri 4.0-version är anpassningen genom hela produktionsprocessen eller värdekedjan och över de olika produktgrupper som har sina egna individuella produktionsprocesser.

Pilotprojekt och ”användningsfall”

Det är viktigt att anpassa enskilda pilotprojekt och ”användningsfall” till en högre nivå, helst med fokus på en produktgrupp och hela produktionsprocessen eller värdekedjan för den produktgruppen. Därför är det möjligt att några av pilotprojekten måste göras om för att anpassas till den nya omfattningen. Det är viktigt att se till att pilotkoncepten fungerar tillsammans genom att tillämpa och pilotköra alla koncept för en produktgrupp eller produktionsprocess. Detta innebär att ”användningsfallen” och de tekniska lösningarna för varje steg i värdekedjan och en produktgrupp är beprövade. Produktionsutrustningen och verktygen har redan ett stort antal givare och manövreringsorgan som kan kommunicera. Fokus bör ligga på att definiera de standarder och den huvudsakliga teknik som de olika lösningarna längs produktionsprocessen måste uppfylla för att kunna dela data och resurser. Dessutom introduceras robotstyrning och automatisering i miljön. Anslutningsprestanda för att möjliggöra skalförändring av lösningarna måste säkerställas. IT-säkerhetslösningar och -policyer måste utvecklas, i synnerhet med avseende på hur du hanterar åtkomst från tredje part och tillhörande risker. Företag som är öppna för att ge leverantörer och partners tillgång till utrustning och data behöver skydd mot obehörig åtkomst och attacker, som till exempel utpressningsvirus, genom dessa åtkomstpunkter. Produktspecifikationen uppnår en nivå där toleranser och åtdragning kan digitaliseras och förstås av produktionsutrustning och monteringsverktyg. Lösningar för kvalitetssäkring och feleliminering delar också samma data. En möjlig utveckling är att definiera en process för att ändra produktdata eller specifikationer för produktionsprocessen baserat på insikter från dataanalys.

Inse fördelarna med ”användningsfall”

IT-miljön är nyckeln. Modern IT-arkitektur betonar modularisering och frikoppling för att ge flexibilitet och smidighet. Det innebär att verksamhetskapaciteten som levereras av processer och stödsystem bör ha en väl definierad omfattning implementerad som en modul som kommunicerar och delar data genom en tjänsteorienterad arkitektur. En fördel är att befintliga äldre system kommer att fortsätta fungera som grundstomme och att nya funktioner kan läggas till genom att moduler integreras i takt med att behovet av ytterligare funktioner uppstår. När ett företag anpassar sig till Industri 4.0 kommer arbetsstyrkans uppgifter att förändras. Ledande forskning visar att behovet av resurser inte försvinner när borttagna uppgifter ersätts av mer avancerade uppgifter. Därför bör företag fortsätta att bygga upp en kultur och organisation som är villig och kapabel att anpassa sig till en föränderlig miljö. Strategin för ett företag som planerar att skala upp från pilotprojekt till en anpassning över hela företaget bör utgå från en långsiktig vision, som till exempel ”massproduktion ett”, och en smidig och flexibel metod för lösningar och hur möjligheter kan implementeras. Ett viktigt område vid skalförändring är företagsarkitekturen och utformningen av ekosystemet för IT-system, utrustning och infrastruktur. Det finns för närvarande en konvergens av system och lösningar från utrustningstillverkaren, ERP-programvara och tillverkningssystem. Dessa tidigare separata system med icke-konkurrerande funktionalitet anpassas nu till Industri 4.0 och utvecklar överlappande funktionalitet, och företag bör göra vissa strategiska val.

Möjliga metoder för att skalförändra en lösning

Bild 1: illustrativ färdplan för att skalförändra ett Industri 4.0-koncept

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.

Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!