Våra lösningar

Så väljer du rätt luftmotor

När du ska välja rätt motor för en given tillämpning bör du fundera över vilka behov som ska tillgodoses. Ett bra sätt att göra det är att använda steg-för-steg-processen som beskrivs nedan.

Allmänna regler för val av luftmotorer

Så väljer du luftmotor

Luftmotorns breda driftområde gör det troligt att ett antal olika motorer kan köras på samma arbetspunkt. Var på moment-hastighetskurvan du hittar arbetspunkten påverkar ditt val av motor. Eftersom det är mest effektivt att köra motorn på varvtalet som ges vid maximal effekt får du bäst resultat om du väljer den motor som ger maximal effekt så nära arbetspunkten som möjligt. Denna motor ger även lägst luftförbrukning för en given uteffekt. Om det är viktigt att luftmotorn har en stabil hastighet bör du undvika att arbeta med hastigheter under den maximala effektpunkten. Detta säkerställer att det finns viss ”reservkraft” i händelse av ökad belastning. Det är också en god idé att arbeta närmare tomgångsvarvtalet om vridmomentsbehovet inte har fastställts. Låg hastighet/högt vridmoment innebär en hög belastning på växlarna. Höga hastigheter påverkar lamellernas livslängd. Om du behöver en mycket lång livslängd bör du välja en stor motor som är strypt eller körs med lågt tryck.