Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik
SCA Applicator applying a stitch bead

Ramverksappliceringar i karosseri

Läs mer om våra lösningar för råkarossramverk

Kontakta våra experter

Utmaningar vid ramverksappliceringar:

Ramarbetet handlar om att förbinda sidopanelerna och takbågen vid karossen. Krocksäkerhet, lätt konstruktion och korta produktionstider är alltid de primära målen. Atlas Copco arbetar tillsammans med kunderna för att säkerställa optimala lösningar oberoende av bilens form och konstruktion.

Strukturell limning

Optimeringen av karossen för styvhet och krocksäkerhet kallas strukturell limning. I karosseriet används lim med hög viskositet för att uppnå säkra och tillförlitliga förbindningar. Läs mer och lär dig om den strukturella limning av råkarosser som erbjuds i SCA-produktserien.

Strängapplicering

SCA BIW bead application

Strängapplicering för strukturell limning

De flesta biltillverkare brukar välja standardsträngar för traditionella ramverk. Det är en vanlig lösning för att få enastående styrka och styvhet med epoxibaserade lim. Med en produktiv dispenseringsapplicering och perfekt systemkonfiguration kan du nå hastigheter på upp till 500 mm/s. Strängappliceringar används inte bara för hybridsammanfogning utan även för anti-fladderapplicering. Genom att fästa samman de inre och yttre delarna med elastiskt material minskar känsligheten för vibrationer påtagligt.


Sticksträngapplicering

Stich Bead application on a part.

Sticksträngapplicering för hybridsammanfogning

Sticksträngapplicering passar perfekt för strukturell limning. Genom att avbryta strängmönstret mellan svetspunkter kan kostsamma adhesiva material sparas utan att förbindningen försvagas. Därmed reduceras svetsröken och svetsstänken – helt utan att cykeltiden förloras. Den höga appliceringshastigheten som krävs av processen gör att en mycket snabb appliceringsenhet är en absolut nödvändighet. Appliceringsenheter bör också utformas för lång livslängd och för att tåla den nära nog konstant höga påfrestningsnivåer de utsätts för.

Tätning

Områden som är svåra att täta efter monteringen men som fortfarande behöver skyddas mot korrosion tätas ofta när bilen är i ramverksprocessen.

Strängapplicering

SCA bead variation BIW

Olika strängappliceringar för tätning

Standardsträng är den rekommenderade typen av applicering vid tätning av råkaross. Strängens mått anpassas enligt område som behöver tätas. Gummi eller gummi-epoxiblandningar används vanligen när man gör dessa typer av appliceringar i karosseriprocessen. Vi på Atlas Copco kan erbjuda ett brett utbud av munstycken som kan anpassas till den bredd och slitslängd du behöver.

Fler tillämpningar för karosseri: