Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Medicintekniska produkter – när kvalitet är livsavgörande är spårbarhet inte längre ett val

Inom läkemedelsindustrin är kvalitet alltid avgörande. Läkemedelsindustrin genomgår en regeländring som påverkar hela tillverkningsprocessen. Spårbarhet är inte längre ett val. När det gäller medicinteknisk utrustning är de största utmaningarna kvalitetskontroll, säkra processer, sekretess, spårbarhet, risk- och säkerhetshantering, säker datalagring, regelefterlevnad och långsiktig tillförlitlighet.Vi från Atlas Copco är experter på att lösa våra kunders utmaningar med stort fokus på parametrar som produktivitetsförbättring, ergonomi och säkerhet för operatören.

 

Viktig förordning

Icon of data reporting
Just nu håller EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR) på att införas. Mellan 2017 och 2020 måste alla tillverkare av medicinteknisk utrustning upprätta ett risk- och kvalitetshanteringssystem som ska granskas. MDR är en EU-förordning, men eftersom den också gäller alla europeiska distributörer av medicinteknisk utrustning är konsekvenserna globala.
Tidigare har det för vissa företag varit frivilligt att lagra data från tillverkningen, men detta blir obligatoriskt i och med MDR. På många sätt är det här en positiv förändring eftersom patientens säkerhet ökar. Spårbarheten blir viktig för att avgöra ansvar om fel har uppstått i utrustningen.
Icke desto mindre kan det vara svårt att genomföra de nödvändiga ändringarna på kort tid.

 

Hur kan ni säkerställa att ni uppfyller kraven för MDR?

QMC MTF400 Error Proofing icon

På Atlas Copco är spårbarhet och säkra uppkopplingar redan i centrum i vår verksamhet. Med våra Smart Connected Electronics-lösningar hjälper vi kunderna att lagra och spåra data från varje åtdragning på alla arbetsstationer. Vi erbjuder smarta skruvdragare och styrenheter med integrerade felelimineringslösningar. Ökad effektivitet och fler uppkopplingsmöjligheter i IoT-eran är en viktig del av Atlas Copcos erbjudande inom medicinteknisk utrustning. Dessutom bearbetas och analyseras data från verktygen för att leda till mer välgrundade affärsbeslut i framtiden. När MDR trätt i kraft måste alla tillverkare behålla data för varje enskild utrustningskomponent med serienummer i 20 år. Vi har flera decenniers erfarenhet av högprofilerade industrikunder och vet hur viktigt det är att hantera så stora dataflöden på ett säkert och tillförlitligt sätt. Det nya regelverket kan till en början verka överväldigande, men genom att implementera uppkopplade verktyg, upprätta långsiktig datalagring och möjliggöra nya typer av databaserad information kan de nya kraven hjälpa er att uppnå era mål och samtidigt spara både tid och pengar.


Läs mer praktisk information om MDR här!