Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Det här behöver du veta om den nya förordningen om medicintekniska produkter

EU:s förordning om medicintekniska produkter (förordningen) kräver att alla tillverkare i EU klassificerar sina medicinska och medicintekniska produkter i riskklasser och att de låter sina riskhanterings- och kvalitetsledningssystem granskas. I den här artikeln kan du läsa vad företag behöver göra i samband med detta.

Electronics_MDR_Medical Devices Regulation
Vad är den nya förordningen om medicintekniska produkter (förordningen)?
Förordningen täcker praktiskt taget alla aspekter av betydelse för licensiering och produktion av medicinska och medicintekniska produkter.
Det viktigaste är att alla tillverkare måste upprätta ett riskhanterings- och kvalitetsledningssystem och att de låter det granskas. Förordningen tilldelar alla produkter till riskklasser. Exempelvis pacemakers och konstgjorda knäleder hör till klass III, den mest kritiska. Beroende på deras produkters riskklasser måste tillverkarna definiera specifika processer för produktion, kvalitetskontroll och återkallelser. Alla produkter måste t.ex. vara spårbara. Det innebär att verktyg, maskiner och processer som används för produktion av produkter och de resultat som uppnåtts måste dokumenteras. Bland övriga krav i förordningen fastställs att varje enskild produkt måste vara otvetydigt identifierbar, till exempel med en streckkod.

Förordningen om medicintekniska produkter (förordningen) ersätter direktiv 93/42/EEC och 90/385/EC, och den här nya lagen som har antagits av Europaparlamentet måste följas av tillverkare av medicintekniska produkter. Granskningar kommer att utföras av ”anmälda organ” – kontrollorgan som granskar och bedömer teknisk dokumentation för medicinsk teknik och som har rättsliga befogenheter att stänga ner ett företag om de relevanta kraven inte uppfylls. Perioden för att skicka in den granskning som krävs enligt förordningen är tre år, fram till maj 2020. Om vi antar att de anmälda organen kan utföra granskningarna om ungefär ett år har tillverkarna bara ungefär två år på sig att implementera förordningen. Var förberedd! Det är en mycket stram tidsram. Klicka här för att lära dig hur du uppfyller kraven och sparar pengar!