Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Smart uppkopplad bolting

Innovativa nya boltinglösningar och teknik som bidrar till implementeringen av Industri 4.0, inte bara på fabriken, utan även ute på fältet.

Stöd för energiövergången

Energisektorn genomgår stora förändringar. Det sker inte bara en övergång från fossila bränslekällor till rena förnybara källor, verksamheten i alla energisektorer måste dessutom öka produktiviteten och sänka kostnaderna för att förbli konkurrenskraftig. Det driver på behovet av smarta boltinglösningar som kan öka effektiviteten inom områden som snabbare processtider, färre fel med skruvförband och optimerade servicekostnader. Här på Atlas Copco utvecklar vi innovativa nya lösningar som gör det möjligt att inte bara tillämpa Industri 4.0 på fabriken, utan även ute på fältet.

Vi driver omvandlingen

Varför smart uppkopplad bolting är viktigt för dig

Om den processkontroll och dokumentationskapacitet som används i produktionsanläggningar idag skulle driftsättas i drifts- och underhållsmiljön skulle det ha en betydande positiv inverkan på OEM-företag, entreprenörer och hela energibranschen när det gäller högkvalitativt levererat arbete, kostnadssänkning och förbättrad driftseffektivitet.

Det här var tidigare inte möjligt, men mobila anslutningar, moln och smarta enheter gör det möjligt idag. Dessa lösningars tillgänglighet gör det nu möjligt att ta den ”smarta fabriken” ut till den fältbaserade, operativa arbetsmiljön.

För att kunna ha ett verkligt uppkopplat och effektivt system är det viktigt att alla boltingtekniker (hydrauliskt vridmoment, bultspänning, kontinuerlig rotation) har ett gemensamt användargränssnitt, både för driftprocesstyrning samt analys och spårbarhet av data. Det är det vi kallar smart uppkopplad bolting från Atlas Copco.

Börja din omvandling

Energibranschen blir allt mer global och mer konkurrenskraftig varje dag. Större bultar i mer extrema miljöer och med längre produktlivslängder innebär att det finns ett behov av nya boltinglösningar som bidrar till målet med underhållsfri bultmontering.

För att uppfylla dessa krav är implementeringen av smart fabriksteknik i fältbaserade miljöer en viktig väg som säkerställer att produkter av bästa kvalitet tillverkas, installeras och används under hela produktens livslängd med minskade risker och lägre kostnader.

Kontakta oss om du vill påbörja övergången till smart uppkopplad bolting

✔︎ Giltigt Ogiltigt nummer Ogiltig landskod För långt För kort

Genom att du skickar den här förfrågan kan Atlas Copco kontakta dig med hjälp av den insamlade informationen. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.

Smart uppkopplad bolting

explainer icon