Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Smart uppkopplad bolting

Tar den smarta fabriken ut på fältet.

Verkligheten ute på fältet

Extrema arbetsmiljöer, tidspress, höga krav på säkerhet och behovet av dokumentation är utmaningar som O&M-sektorn står inför varje dag, och det är inte enkelt att hantera detta.

Smart Connected Bolting customer feedback

Dessutom leder dagens varierande konstruktioner av skruvförband till att många olika typer av boltingverktyg används av operatörerna. Hydrauliska momentnycklar, bultspänning, elektriska mutterdragare, batteridrivna verktyg samt manuella momentnycklar kan användas på arbetsplatsen samtidigt. För alla dessa verktygstyper finns det krav på lämplig användarutbildning, kalibreringsprocess och övervakning av underhållscykler, och för det mesta är dokumentationen en manuell process.
De här utmaningarna kan leda till att man gör misstag och tar genvägar, och resultatet kan vara ett farligt och dyrt utrustningsfel eller att omarbete krävs. Ännu värre katastrofala haverier kan ske ute på fältet.

Tar den smarta fabriken ut på fältet

Smart Connected Bolting illustrations

Om den processkontroll och dokumentationskapacitet som används i produktionsanläggningar idag skulle driftsättas i O&M-miljön skulle det ha en betydande positiv inverkan på OEM-företag, entreprenörer och hela vindkraftsindustrin när det gäller högkvalitativt levererat arbete, kostnadssänkning och förbättrad driftseffektivitet.

Det här var tidigare inte möjligt, men mobila anslutningar, moln och smarta enheter gör det möjligt idag. Dessa lösningars tillgänglighet gör det nu möjligt att ta den ”smarta fabriken” ut till den fältbaserade, operativa arbetsmiljön.

För att kunna ha ett verkligt uppkopplat och effektivt system är det viktigt att alla boltingtekniker (hydrauliskt vridmoment, bultspänning, kontinuerlig rotation) har ett gemensamt användargränssnitt, både för driftprocesstyrning samt analys och spårbarhet av data.

Formar framtiden

Vindkraftsindustrin blir allt mer global och mer konkurrenskraftig varje dag. Montering och konstruktion av vindturbiner blir allt mer komplex. Större bultar i mer extrema miljöer och med längre produktlivslängder innebär att det finns ett behov av nya boltinglösningar som bidrar till målet med underhållsfri bultmontering.

För att uppfylla dessa krav är implementeringen av smart fabriksteknik i fältbaserade miljöer en viktig väg som säkerställer att produkter av bästa kvalitet tillverkas, installeras och används under hela produktens livslängd med minskade risker och lägre kostnader.

Dessutom gör detta det möjligt att tillämpa sammanlänkning och dataanalyser genom hela värdekedjan för OEM-företag, från tillverkning till drift och vidare till partners och tjänsteleverantörer, som allt sammantaget driver på snabbare produktutveckling, snabbare problemlösning och snabbt driftsatta processförbättringar på flera platser.

Teknologin gör att detta kan ske redan idag, och det finns produkter på marknaden som bidrar till visionen om smart uppkopplad bolting i alla miljöer. Atlas Copco fortsätter, tillsammans med andra ekosystempartners, att hjälpa vindkraftsindustrin att navigera och påskynda den här spännande resan framöver, och göra kundernas processer och drift snabbare, säkrare och smartare.

 

Hämta faktabladet