Utbildning om boltinglösningar - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Operators doing training with man grinding in background

Training Academy

I den industrialiserade världen förbättrar kompetens och fortlöpande produktutbildning processeffektiviteten. Genom att förbättra och dela kunskap ser man till att problem lätt identifieras samt att säkra och lämpliga lösningar genomförs.

Kontakta oss

Atlas Copco boltingutbildning

Atlas Copco tillhandahåller utbildning i kontrollerad bolting som följer dokumentet ”Mechanical Joint Integrity Standards” utgivet av ECITB (Engineering Construction Industry Training Board). Tillgängliga utbildningsstandarder är MJI10 manuell momentdragning, MJI18 hydraulisk sträckning och MJI19 hydraulisk momentdragning. Exempel på andra Atlas Copco-kurser är TE12 hydrauliska muttrar och TE13 BTS-programvaran för bolting.

Egenskaper

Elever som klarar den EICTB-definierade utbildningskursen ”Mechanical Joint Integrity Standards” får ett globalt erkänt ECITB Certificate of Technical Competence.

Management of Joint Integrity-arbetsgivare kan välja utbildningsinnehåll från ett urval discipliner:

– MJI10 Manuell momentdragning av bultförband

– MJI18 Hydrauliskt sträckta bultförband

– MJI19 Hydrauliskt momentdragna bultförband

– TE12 Hydrauliska muttrar*

– TE13 BTS-programvara för bolting

* Fyra elever och en utbildare är en lämplig sammansättning.

Utbildningen ges av certifierade ECITB-behöriga utbildare

Plats

Atlas Copco erbjuder en mobil utbildningstjänst, utöver vår egen omfattande certifierade träningsskola inom Atlas Copco-anläggningen. På så sätt får kunderna möjlighet att antingen använda Atlas Copcos utrustning på vår träningsskola eller på plats på kundens anläggning, vilket ger eleven fördelen av att lära sig på den faktiska utrustning de kommer att använda på jobbet.

Begär boltingutbildning

Genom att du skickar den här förfrågan kan Atlas Copco kontakta dig med hjälp av den insamlade informationen. Du hittar med information i vår sekretesspolicy.

Utbildningssteg