Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Vad är det viktigaste steget för framtidens industriella montering? Att göra den ansluten och integrerad!

I många monteringsanläggningar, exempelvis hos en kompressortillverkare, kan vi ofta se att flera moment utförs på samma station. Det finns följaktligen en stor mängd verktyg runt stationen, som tar utrymme och gör det mer utmanande för tillverkarna att flexibelt montera olika produkter, samt även för operatörer att använda rätt verktyg och utföra uppgiften på ett korrekt sätt, vilket påverkar produktiviteten.

Vissa faktorer är avgörande för att nå dit:

Virtuella stationer kan ersätta styrenheter, med olika nivåer av funktionalitet, som ger hög flexibilitet och gör det lätt att skapa balans mellan stationer genom hela linjer. Med konceptet virtuella stationer kan du minska mängden verktyg per station och skapa en enkel och kostnadseffektiv arbetsmiljö.

För att producera olika produkter i ganska små linjer, med minimalt med operatörsingripanden och hög produktkvalitet, är det viktigt att varje station utför den egna uppgifter som preliminärt tilldelats från MES-systemet och processerna måste kontrolleras på högsta nivå.

Operatörerna måste ha vägledning med tydliga anvisningar om monteringen, för att säkerställa att alla steg har utförts korrekt, vilket eliminerar förekomsten av fel som beror på mänskliga faktorer, med en mjuk interaktion mellan människa och maskin i de komplexa produktionssystemen.

Det är mycket viktigt att välja rätt verktyg för varje specifik tillämpning. Dessutom måste verktyget ha rätt funktion för varje tillämpning. Med olika kombinationer av verktyg och funktioner är det viktigt att enkelt aktivera eller avaktivera funktioner, använda resurser effektivt, behålla spårbarheten och samla in uppgifterna.

Under hela monteringsprocessen inhämtades och lagrades data som genererats från dina smarta verktyg. Ett viktigt steg därefter är att analysera och använda dessa data. Data är den viktigaste faktorn för vår omvandling till Industri 4.0.

Insamlade data kan ge din monteringsprocess mervärde. Ett av dessa mervärden är att få meddelanden och förslag på förbättringar av din monteringsprocess och för att förhindra fel. Det är viktigt att fullfölja återkopplingskedjan med ett fulltäckande serviceprogram, från att du startar dina verktyg till sista åtdragning de används till.

Industri 4.0 – kompressormonteringslinje

Atlas Copco-illustration: en kompressormonteringslinje, med olika produkter som monteras på samma gång.

Så här ser framtidens industriella montering ut. Och vi kan hjälpa dig med den!

Det viktigaste steget för framtidens industriella montering är att göra den ansluten och integrerad!

I många monteringsanläggningar, exempelvis hos en kompressortillverkare, kan vi ofta se att flera moment utförs på samma station. Det finns följaktligen en stor mängd verktyg runt stationen, som tar utrymme och gör det mer utmanande för tillverkarna att flexibelt montera olika produkter, samt även för operatörer att använda rätt verktyg och utföra uppgiften på ett korrekt sätt, vilket påverkar produktiviteten.

Kontakta oss!

Loading...
Våra smarta verktyg och lösningar för industriell montering
Våra smarta verktyg och lösningar för industriell montering
 
Kontakta ett försäljningskontor nära dig genom att klicka här
Kontakta ett försäljningskontor nära dig genom att klicka här
 
Be om en offert eller ytterligare information genom att klicka här
Be om en offert eller ytterligare information genom att klicka här
 

Vad är det viktigaste steget för framtidens industriella montering? Att göra den ansluten och integrerad!

explainer icon