Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
lorem ipsum ...

Så här styr du åtdragningsprocessen i monteringsstationen eller på monteringslinjen

Öka produktiviteten med ett effektivt programvarusystem för åtdragningskontroll som även spårar och dokumenterar processen

Hur kan jag möta dagens utmaningar inom industriell produktion?

Ett stort antal produkter, varianter, ändrade processer och roterande operatörer är dagens produktionsutmaningar inom tillverkningsmontering. 
Några typiska åtdragningsfel i monteringsprocessen är
– användning av fel verktyg
– användning av fel sekvens eller parametrar 
– eller till och med missade åtdragningar
Om produktionsprocessen inte kontrolleras på rätt sätt saknas datatransparens och spårbarhet, vilket leder till låg produktivitet och ökade kostnader. 

För att minska stilleståndstid och omarbete samt säkra hög produktkvalitet är implementeringen av ett system för åtdragningskontroll som ett enkelt steg i feleliminering och processkontroll viktigt.

Varför ökar ett system för åtdragningskontroll din produktivitet och produktkvalitet?

När ett system för åtdragningskontroll som Smart Assembly Management System (smart AMS) har implementerats får du tydlig information om alla åtdragningsresultat. Du upptäcker kritiska stationer där fler defekter produceras på grund av otydliga processer och mänskliga faktorer.Med det smarta AMS-systemet får du– Verktygsstyrning med rätt åtdragningsuppgifter– Dokumentation av åtdragningsprocess (OK/NOK)– Visuell återkoppling om åtdragningsresultat via verktyg, ljusfyrar eller manöverpanelen– Datainsamling och -lagring (t.ex. i MES)– Larm i händelse av fel eller nödsituation.

Åtdragningsdokumentation

Spårbarhet i åtdragningsprocessen

Användarvänligt webbgränssnitt för systemstatus

Hög flexibilitet och enkel skalbarhet

Enkel integrering i ditt MES och centraliserad konfiguration

Nödlägeskonfigurering och strategier för specifika fel

Skalbart och enkelt arbetsflöde med Smart Assembly Management System

Det lättanvända Smart Assembly Management System (smart AMS) möjliggör en installation utan behov av industridatorer på verkstadsgolvet. Smart AMS styr hela åtdragningsprocessen, medan ditt MES (Manufacturing Execution System) driver alla delar av tillverkningsprocessen, t.ex. produktionshantering och sekvensering. Minska arbetet med konstruktion och underhåll genom att endast använda ett gränssnitt mellan smart AMS och MES för att utbyta information och skicka produktionsresultat för hela stationen. På så sätt blir skalbarheten från en station till hela produktionsanläggningen väldigt enkel.

Utöka enkelt smart AMS med ytterligare felelimineringstekniker

Vad händer om ett monteringssteg misslyckas och produkten behöver repareras eller omarbetas? Ge dina operatörer stöd i sina reparationsuppgifter med noll fel: Lägg till programvarumodulen SQS3 Rework samt en industridator som AC Node till en specifik omarbetningsstation på din monteringslinje för att ge effektiva, tydliga processer och lagra alla omarbetningsdata i din konstruktionsprocess. SQS3 Rework erbjuder en tydlig målanalys/verklighetsanalys: Var är felen? Vad behöver göras? Med fullständiga steg-för-steg-anvisningar på skärmen guidas operatörer i att utföra alla reparationsåtgärder korrekt med hjälp av rätt verktyg och parametrar. Tack vare användaridentifiering kan endast utbildade och behöriga operatörer hantera jobbet.

Identifierar du specifika kritiska stationer med högt antal defekter eller hög felfrekvens? Beroende på vilken typ av fel som upptäcks vid analys av åtdragningsdata kan ytterligare metoder för feleliminering hjälpa dina operatörer att utföra sina uppgifter på rätt sätt från början.Sådana funktioner kan vara delverifiering, plockning med hjälp av ljus eller exakt bultplacering för att säkra en given åtdragningssekvens.De här extrafunktionerna säkerställer optimal produktkvalitet, tillförlitliga monteringsprocesser samt fullständig transparens och spårbarhet.Smart AMS kan enkelt uppgraderas med sådana funktioner genom att lägga till SQS3 Scalable Quality Solution i specifika kritiska eller komplexa stationer.

Skräddarsytt serviceerbjudande för total, säkrad systemtillgänglighet

Servicenivåavtalet TechCover för bättre systemtillgänglighet och garanterad svarstid.
Med TechCover, vårt skräddarsydda servicenivåavtal för Smart Assembly Management System, får du bättre systemtillgänglighet och garanterade svarstider vid problemTechCover EPS-tjänsten skyddar dina investeringar i produktionssystemet för feleliminering och säkerställer systemtillgänglighet och produktivitet.
Upptäck Smart Assembly Management System
Upptäck Smart Assembly Management System

Med ett effektivt programvarusystem för åtdragningskontroll samlar du in alla åtdragningsdata, med total processpårbarhet samt ökad produktkvalitet och produktivitet. Smart Assembly Management System (smart AMS) ger centraliserad hantering av alla åtdragningsprocesser i dina stationer, linjer eller anläggningar och driver på digitaliseringen. Enkel installation, stor flexibilitet och enkelt underhåll gör din tillverkning enormt mycket mer flexibel – vilket sparar kostnader inom maskinvara, konstruktion samt omarbetning och reparation.

>> Klicka här om du vill veta mer om lösningen

 

Med ett effektivt programvarusystem för åtdragningskontroll samlar du in alla åtdragningsdata, med total processpårbarhet samt ökad produktkvalitet och produktivitet. Smart Assembly Management System (smart AMS) ger centraliserad hantering av alla åtdragningsprocesser i dina stationer, linjer eller anläggningar och driver på digitaliseringen. Enkel installation, stor flexibilitet och enkelt underhåll gör din tillverkning enormt mycket mer flexibel – vilket sparar kostnader inom maskinvara, konstruktion samt omarbetning och reparation.

>> Klicka här om du vill veta mer om lösningen

Ladda ned vår broschyr
Ladda ned vår broschyr
 
Kontakta oss för mer information
Kontakta oss för mer information
 
Be om en demonstration
Be om en demonstration
 
Ta reda på mer i vår Expert Hub
Ta reda på mer i vår Expert Hub
 
Våra främsta branscher och tillämpningar:

Vitvaror Life science Montering Fordonsindustri Lösningar för felhantering Elcyklar Stationens programvara Motorcyklar Offroad Medicinteknik Skotrar Underleverantörer Elektronik Generell industri Bilar Bilindustri Järnväg Industri 4.0

Så här styr du åtdragningsprocessen i monteringsstationen eller på monteringslinjen

explainer icon