Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

De 5 främsta felelimineringsteknikerna inom montering

Upptäck hur du kan uppnå en strategi för noll fel genom att implementera processtyrning och feleliminering i din produktmontering.

De 5 främsta felelimineringsteknikerna för att uppnå rätt kvalitet direkt i din tillverkningsanläggning

Det vanligaste mänskliga felet inom produktion är underlåtenhet att följa instruktioner av olika skäl. Hoppa över steg, använda fel verktyg och fel delar är exempel på varför feleliminering är viktigt i dagens monteringsprocesser. Den stigande efterfrågan på specialanpassade produkter är den drivande kraften bakom dessa fel. På grund av den ökande komplexiteten och frekvensen av nya produktlanseringar har det blivit ett viktigt KPI att uppnå rätt kvalitet direkt. Tidigare begränsades mänskliga fel genom att producera exakt samma produkt i massiv skala. I takt med att komplexiteten ökade började även effektiviteten hos slimmade och SPC-baserade (Software Process Control) tillverkningsmodeller sjunka. Dessa tekniker förbättrades med ytterligare felelimineringstekniker, som till exempel instruktioner på papper och metoder baserade på stela maskinvarusensorer, ställdon och andra felelimineringsenheter för att begränsa mänskliga fel. Smart fabriker idag fokuserar på att använda ny Industry 4.0-teknik, som till exempel programvarubaserade lösningar för feleliminering på produktionsgolvet, vilket gör det enklare att uppnå rätt kvalitet direkt. Se de fem främsta felelimineringsteknikerna och hur Atlas Copco kan stödja dig med deras lösningar för feleliminering för att uppnå en strategi med noll fel:

Error proofing solutions for assembly processes

Visuella instruktionerna vägleder operatörer genom monteringsprocessen

Tips 1: Visuella anvisningar utifrån operatörens kompetens och mognadInteraktiva monteringsanvisningar och vägledning för operatören är knutna till varje arbetssteg och ger löpande feedback till operatören baserat på deras kompetens. Chefer har exempelvis möjlighet att visa mindre framsteg för en operatör med en vecka på linjen, jämfört med endast kritiska kontrollpunkter för en femårig veteran. Samma princip gäller för en ny produkt eller process på linjen jämfört med en befintlig, välkänd process. Nyckelordet här är ”interaktiv”, vilket säkerställer operatörens engagemang och feleliminerande kontroller vid varje kritisk punkt i processen. Dessa kontroller förhindrar ett fel inträffar eller så fångar de upp fel inom några sekunder efter att de uppstår. Den här metoden minskar totalt driftsstopp avsevärt.

SQS3 part verification

Undvika att operatörer monterar fel delar

Tips 2: Komponentverifiering för att undvika omarbetningsprocessen i tillverkningen Automatisk verifiering av komponenter använder streckkoder, RFID eller visionssystem för att sköta reparationer och återkallelse av produkter. Ett stigande antal modellvariationer och produktkomplexitet orsakar ofta mänskliga fel, som till exempel installation av fel komponenter. Till exempel ser elektroniska kontrollmoduler (ECU) likadana ut på utsidan, men har annan programvara på insidan. Feleliminering av monteringsprocessen genom automatisk verifiering av den skannade komponenten mot ett fördefinierat artikelnummer, eller realtidsverifiering från materiallistan, kan ge betydande besparingar inom omarbetning, reparation och även återkallelse.

Tool interlock check with SQS3

Verktygsspärrar hindrar operatörer från att använda fel verktyg

Tips 3: Verktygsspärrning för att skydda mot krav på återkallelse Rätt verktygs- och åtdragningsprogram för en produktvariant väljs dynamiskt i en station. Produkter med skruvar och fästelement som dras åt med fel verktyg eller program är mycket mottagliga för återkallelse, vilket sätter tillverkarens rykte på spel. Feleliminering i produktionslinjer genom att automatisera val av verktyg och program baserat på produkten i stationen kan bidra till att skydda både företagets rykte och mot krav på återkallelse.

Industrial assembly with SQS3 error proofing

Operatörsidentifiering för att hindra obehöriga eller ej utbildade operatörer från att utföra uppgiften

Tips 4: Identifiering och certifieringskontroll av operatören för ökad ansvarsskyldighet Det är viktigt att kontrollera operatörens åtkomst- och certifieringsnivå innan du tillåter dem att utföra specifika monteringsuppgifter för att uppnå lämplig ansvarsskyldighet och efterlevnad. Operatörens engagemang i en alltmer dynamisk tillverkningsmiljö är en av de viktigaste utmaningarna som tillverkare ställs inför. Att säkerställa operatörens ansvar är det första steget mot feleliminering genom att driva engagemang och i slutändan minska antalet driftavbrott.

SQS3 process control and data documentation

Centraliserad insamling, lagring och processtyrning av data; som enkelt visas med ett webbgränssnitt

Tips 5: Insamling av data för att identifiera trender och optimera produktionenDet är viktigt att samla in data redan från den första skruven vid analys av big data, efterlevnad, spårbarhet, artikeldokumentation och andra användningsområden. De flesta tillverkare registrerar data för efterlevnadsyften, men det verkliga värdet ligger i när dessa data används för optimering, trender och förutsägning inom feleliminering. Vad skulle det innebära för varumärkets rykte om varje kund fick en födelseattest med exakta monteringsdata för produktserienumret de köpt, vilket bekräftar att produkten byggdes enligt specifikationerna?

Vad blir nästa steg? Många tillverkare har redan insett fördelarna av feleliminering genom att använda programvara i sina processer – minskat produktionsbortfall, besparingar i omarbetning, kostnader för reparationer och återkallelser, skyddat rykte och mycket mer. Kontakta våra experter för att boka en tid eller lära dig mer om lösningar för feleliminering från Atlas Copco.

Stationens programvara Mjukvara Operatörsvägledning 1 Motor Vehicle Industry Lösningar för felhantering

De 5 främsta felelimineringsteknikerna inom montering

explainer icon