Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Enkel linejustering

Tensor IxB-plattformen är snabb att installera, lätt att balansera om och enkel att underhålla

Kontakta oss för en offert eller en demonstration

Eliminera komplexitet och förbli flexibel

Med verktyget Tensor IxB får du fullständig processtyrning av stationen med realtidsintegrering i produktionssystemet. Den integrerade styrenheten gör det snabbare att introducera nya produkter och enklare att balansera om liner. 

 

PG01-installations-800x400

Snabbare installation

Tensor IxB-verktygen kan integreras direkt i produktionssystemet och därmed undvika onödig hårdvara. Förenkla installationen av nya stationer genom att minska behovet av att lägga till kablar, IP-adresser och montera fysiska styrlådor.

 

IxB-PG01-rebalance

Balansera om på ett enkelt sätt

Att balansera om produktionslinjen ska inte vara resurskrävande eller kräva arbete utanför produktionstimmar. Ägna mindre tid åt konfiguration, installation och fysisk installation och flytta från station till station på ett enkelt sätt.

 

 

Tensor IxB-verktyg minskar tiden för installation och ombalansering

Allt detta är möjligt tack vare den integrerade styrenheten som kan styra tillbehör på egen hand, hantera åtdragningsprogram, ta emot och kommunicera realtidsdata med produktionssystemet. 

Processtyrning av stationen

Integrering av produktionssystem

Data för buffertresultat

Den kraftfulla integrerade styrenheten för IxB-plattformen revolutionerar monteringsprocessen.

Integrerad styrenhet

Den kraftfulla integrerade styrenheten ger dig fullständig processtyrning av stationen med realtidsintegrering i produktionssystemet, till exempel installationsverktyg med skannrar, positioneringstaggar, trådlös hylsväljare, avancerade åtdragningsprogram och satssekvenser, allt hanterat av den integrerade styrenheten.

IAM-kort Tensor IxB

IAM-kort

En virtuell kopia av inställningarna för den integrerade styrenheten och säkerhetskopian av data sparas sedan på IAM-kortet. Med IAM-kortet blir det enklare att utföra service och underhåll, samt att byta ut verktyg på stationen i ett steg – sätt in IAM-kortet i ett annat verktyg så är du redo att sätta igång.

Läs mer om Tensor IxB-verktygen

Verktygsserien Tensor IxB är redo att integreras direkt i produktionssystemet och hanteras helt av den integrerade styrenheten utan att någon styrenhet behövs. Det minskar hårdvaran på linen och möjliggör en transformering till smarta fabriker och Industri 4.0.

Förbättra monteringsprocessen

Tensor IxB-plattformen kommer att revolutionera industriell tillverkning och bidra till smarta fabriker och Industri 4.0. Tensor IxB är en verktygsserie som förbättrar kvaliteten, lönsamheten och gör produktionen mer effektiv. Tensor IxB-verktygen är utformade för att övervinna moderna produktionsproblem, vilket möjliggör förbättrade processer och stöd för att uppnå produktionsmålen.

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss för att få mer information om Tensor IxB-plattformen eller för att begära en demo.

Tensor IxB

Jag vill *

Genom att du skickar den här förfrågan kan Atlas Copco kontakta dig med hjälp av den insamlade informationen. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.