Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Atlas Copco servicetekniker som kalibrerar verktyg för bästa åtdragningsresultat.

Åtdragningsteknik

Kunskap om hur man väljer rätt åtdragningslösning för ert skruvförband

Åtdragningsteknik

Åtdragning handlar om att åstadkomma rätt klämkraft i ett förband för att erhålla korrekt funktion. Kunskap om åtdragningsteknik är viktigt för att välja rätt åtdragningslösning för just dina specifika behov.

Om skruvförband

Skruvförband är det vanligaste sättet att sammanfoga komponenter genom fördelar med enkelhet i konstruktion och montering, enkel demontering samt produktivitet som i slutändan ger minimerade kostnader. En skruv exponeras för draglaster, torsion och ibland också för skjuvlaster. Draglasten motsvarar den kraft som håller samman förbanden. Men på grund av svårigheterna att mäta draglasten direkt används vanligtvis åtdragningsmomentet som en indirekt metod att erhålla motsvarande draglast.

Åtdragningsprocessen

Åtdragningsmetoden har en stor inverkan på skruvförbandets kvalitet. Målet med åtdragningen är att erhålla en klämkraft som är tillräcklig för att hålla samman skruvförbandet. Ett förfarande som åstadkommer erforderlig klämkraft med ett minimum av spridning ger ett förband med hög kvalitet. Processen bestäms av:

  • momentappliceringsmetod: handåtdragning, segdragande eller pulserande maskiner.
  • metod för åtdragningskontroll: vridmoment, vinkel eller gradient.
  • övervakningsfunktioner: ett verktyg eller system som kan övervaka styrda och icke-styrda parametrar ger en högre tillförlitlighet i skruvförbandets process och kvalitet.

Olika momentappliceringsmetoder

Handåtdragning utförs ofta med hjälp av en momentnyckel. Nyckeln ställs in på ett fördefinierat åtdragningsmoment och operatören meddelas när korrekt åtdragningsmoment har uppnåtts. Fördelarna med den här lösningen är enkelhet vid användning och inställning vid uppstart. Nackdelarna är låg produktivitet och begränsade funktioner för åtdragningsstyrning, även om det finns avancerade momentnyckeltyper som kan mäta vinklar så att man även kan styra på åtdragningsvinkeln. Verktyg med segdragande funktion kan drivas både elektriskt och med tryckluft. Tryckluftsdrivna verktyg stängs i allmänhet av med en mekanisk frånslagskoppling när det inställda momentet uppnås, och elektriska verktyg kan utrustas med sensorer som styr och övervakar moment, vinkel och gradient. Styrning och mätning av flera parametrar ökar processens tillförlitlighet. Metoden med pulserande drift använder tröghet som tillämpas intermittent under åtdragningen. Detta är fallet med slående och pulserande verktyg. Fördelarna är snabb åtdragning med låg reaktionskraft även vid höga vridmoment. Nackdelarna är att resultaten i allmänhet får högre spridning än med segdragande verktyg. De flesta vanliga verktyg av den här typen har inga inbyggda givare, men det finns vissa maskiner som också har givare. I allmänhet är spridningen i klämkraft lägre för såväl direktdrivna verktyg som vid användning av gradient- och vinkelkontroll än med slående/pulserande mutterdragare. Med hjälp av mer avancerade metoder för styrning och övervakning kan mindre dimensioner av skruvar användas vilket ger möjlighet till lägre vikt på produkten som monteras. I det fallet måste dock valet av verktyg bestämmas redan under produktens konstruktionsfas. Vill du veta mer om åtdragningsteknik eller har andra frågor? Kontakta din Atlas Copco-representant för att få hjälp.

Ladda ner våra handböcker för mer information

Relaterade ämnen

Ergonomics hand

Ergonomi

Vi vet att god ergonomi kan ha en betydande inverkan på kundernas produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö.