Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

PZB kolvluftmotor

En energieffektiv och hållbar luftdrivenhet

Energibesparing

25 % högre effektivitet jämfört med en lamellmotor

ATEX-certifierad

ATEX-certifiering samt smörjningsfri drift

Låg luftförbrukning

Bättre energieffektivitet för hög belastning
Låg hastighet och högt startmoment

Ladda ned PZB-broschyren här: