Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
ToolsControl

ToolsControl

Smidig effektivitet med en enda anslutningspunkt

Utmaningar  |  Funktioner och fördelar | Insights

I dagens konkurrensutsatta miljö står modern produktion inför många utmaningar, från allt ökande produktversioner till att hålla snäva deadlines. För att hålla jämna steg strävar aktörerna i branschen efter att bli mer flexibla och tekniskt kunniga samtidigt som de fortfarande försöker uppnå höga produktions- och hållbarhetsstandarder. 

 

En framgångsrik implementering av åtdragningssystem är nyckeln till att säkerställa en problemfri produktionsprocess, eftersom eventuella störningar kan leda till mycket omfattande konsekvenser. Problem med ett åtdragningsverktyg kan leda till oönskade resultat som lamslår hela produktionslinjer om de inte åtgärdas snabbt och noggrant.

Fram till nu har proceduren vid linjestopp alltid varit densamma. När ett åtdragningsverktyg går sönder rapporterar operatören problemet. En arbetsledare kommer sedan till stationen för att utföra en snabb analys av det aktuella problemet, till exempel en styrenhet som fastnat, och den enda lösningen är att starta om den. Det tar ofta upp till tio minuter att göra det, och tiden går till spillo. Detta gäller särskilt när den genomsnittliga takttiden är 50 sekunder.

 

 

Varför riskera att förlora värdefull produktionstid?

Med ToolsControl kan du revolutionera din produktionsoptimering. ToolsControl är en serverstyrenhetsportal och gör att styrenhetsprogramvara kan fungera utan särskild maskinvara. Systemet fördelas på 3 serverenheter, så kallade noder, vilket möjliggör oöverträffad drifttid och enkel användning. Läs mer om funktionerna och fördelarna med ToolsControl. 

 

Här är resultaten:

Minskat antal fysiska styrenheter i en linje

Körning av styrenhetsprogram på en extern server eller en lokal dator

Ökad drifttid

ToolsControl-funktioner

Automatisk reparation

ToolsControl övervakar ständigt status för varje enskild virtuell styrenhet. Så snart något fel upptäcks aktiverar det en självreparerande funktion som åtgärdar problemet inom några sekunder. Produktionen fortsätter utan operatörens medverkan och inom takttiden.

Smart Integrated Assembly – utmaningar gällande ergonomi

Automatisk omställning

Det som gör funktionerna automatisk reparation, automatisk omställning och ToolSwap möjliga kallas Single IP, en patenterad lösning från Atlas Copco. Istället för att tilldela en styrenhets-IP till varje verktyg ställer ToolsControl in samma IP-adress för varje verktyg, vilket innebär att alla verktyg har samma IP-adress. Detta inkluderar även tillbehör på linjen.

ToolSwap ToolsControl

ToolSwap

Föreställ dig en situation när åtdragningsverktyget slutar fungera. Normalt ansluter du verktyget till styrenheten och programmerar om det för att det ska fungera. Med ToolsControl kan du göra några klick i programvaran och verktyget ändras automatiskt. Utan att operatören behöver vidta någon åtgärd.

ToolsControl-funktioner

Single IP

Det som gör funktionerna Automatisk reparation, Automatisk omställning och ToolSwap möjliga kallas Single IP, en patenterad lösning från Atlas Copco. Istället för att tilldela en styrenhets-IP till varje verktyg ställer ToolsControl in samma IP-adress för varje verktyg, vilket innebär att alla verktyg har samma IP-adress. Detta inkluderar även tillbehör på linjen.

Läs mer och bli inspirerad!

Ta del av vår kunskap och erfarenhet och lämna resten åt fantasin.

 

Förenkla kontrollen med en användningsklar programvarulösning för styrenheter
toolscontrol single ip
Förenkla kontrollen med en användningsklar programvarulösning för styrenheter
Din väg till lönsamhet, flexibilitet och hållbarhet vid åtdragningsarbeten
toolscontrol på fabriksgolvet
Din väg till lönsamhet, flexibilitet och hållbarhet vid åtdragningsarbeten