Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Enklare styrning: få mer gjort med färre resurser med vår användningsklara styrenhetsprogramvara

4 minut(er) att läsa September 13, 2023

I en lönsam tillverkning är det viktigt med flexibilitet och drifttid. Om du ska lyckas måste du slipa på detaljerna, och en av de viktigaste är åtdragningsprocessen med tillhörande styrenheter och programvara. Det tar tid att konfigurera eller starta om en styrenhet, och under tiden ligger produktionen nere. Lösningen är centralisering och automatisering. Vi kallar den ToolsControl.

Om du ska få bästa möjliga flexibilitet och drifttid bör du titta närmare på de repetitiva åtgärder där en effektivare lösning och innovation kan göra stor skillnad snabbt. En process som verkligen stämmer in på det här är den repetitiva åtdragningen, som är mycket viktig i de flesta industriella tillverkningsprocesser.

Varje gång ett åtdragningsverktyg eller en styrenhet slutar fungera eller du behöver lägga till ett nytt verktyg i produktionslinjen måste du konfigurera åtdragningsverktygets styrenhet. Medan du gör det stannar produktionslinjen. Om du vill optimera flexibiliteten och drifttiden från grunden är det bra att börja med åtdragningen samt tillhörande styrenheter och programvara. 


Styrenheter och deras utmaningar

Åtdragningsverktyg levereras normalt med antingen en fysisk eller integrerad styrenhet. Oavsett hur den är kopplad till verktyget innebär den en utmaning som kan kosta tid, pengar och resurser.

 • När du behöver installera nya styrenheter måste varje enskild styrenhet installeras och ibland även monteras. Om du har flera styrenheter längs produktionslinjen är det här en tidskrävande process som du måste upprepa om och om igen.
 • När befintliga styrenheter kör fast eller slutar fungera slutar de anslutna verktygen också att fungera, så att produktionen stannar. Styrenheten måste återställas och sedan återanslutas till verktygen. Och medan du utför den här serien åtgärder ligger produktionen nere.
 • Hållbarhetsfrågor. Varje fysisk styrenhet längs en produktionslinje måste tillverkas, och då förbrukas resurser som material och energi. Fysiska styrenheter tar också upp värdefull golvyta på fabriken som kan användas till annan verksamhet eller att minska anläggningens storlek.


Centralisering och automatisering

Du vill så klart undvika flaskhalsar i produktionen som beror på styrenheterna, och som ger lägre flexibilitet samt dyra driftstopp. En effektiv lösning är att centralisera och automatisera hanteringen av styrenheternas programvara.

Med ToolsControl från Atlas Copco får du en tillverkningsmiljö där programvaran för åtdragningsverktygens styrenheter körs utanför en dedikerad maskinvara. Det här är en innovativ utveckling där den fysiska styrenheten i en låda eller den integrerade styrenheten byts ut mot en fjärransluten, virtuell styrenhet.

ToolsControl är en centraliserad och serverbaserad portallösning för styrenheter som distribueras på tre serverenheter och tilldelar ett verktyg till en virtuell station. Det här görs med hjälp av kanaler som upprättar anslutningar mellan verktyget och en styrenhet. Med funktioner som automatisk reparation, haveriberedskap, ToolSwap och SingleIP får du en enda anslutningspunkt där styrenhetens programvara körs på en enda dator eller serverplattform.

Genom att minska antalet fysiska styrenheter längs produktionslinjen sparar du både golvutrymme samt det material och resurser som används i tillverkningen av de fysiska styrenheterna. Den centraliserade och automatiserade administrationen av styrenhetens programvara gör dessutom att du kan installera styrenheter för åtdragningsverktyg snabbare, på bara några sekunder snarare än flera minuter.

ToolsControl har stöd för alla nya och äldre trådlösa verktyg från Atlas Copco. Du får en produktionslinje helt utan maskinvarubaserade styrenheter och alla fördelar det innebär, och som du dessutom kan implementera för befintliga verktygsinvesteringar.

Låter det här intressant? Läs mer om de olika funktioner och hållbarhetsfördelar du får med ToolsControl eller kontakta oss redan i dag!

 • Bilindustri

 • Elektronik

 • Energi

 • Flygindustri

 • Industriell montering

 • Järnvägsindustri

 • Myndigheter och försvar

 • Skeppsbygge

 • Tung utrustning och maskiner