Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

TZB-luftmotor

Öka produktiviteten och spara energi med turbinteknik

Rotationsriktning

Tillgänglig för drift medurs och moturs.

Alla modeller har ATEX-certifiering i enlighet med EG-direktiv

EX II 2GD h T4 IIC T135 ºC X
-20 ºC ≤ Ta ≤ 60 ºC

Flera växelalternativ

Kompakt konstruktion med två monteringsalternativ som standard för enkel installation.

Ladda ned TZB-broschyren här: