Air tool oil
OPTIMIZER 4 LITER produktfoto
Ökar tiden mellan servicetillfällena
Ursprungslandet är SE. Tulltaxan är 34039900
OPTIMIZER 4 LITER produktfoto

OPTIMIZER 4 LITER

9090 0000 06

Funktioner

För optimala verktygsprestanda