Universalverktygshållare
Holder produktfoto
Förlänger verktygets livslängd
Ursprungslandet är SE. Tulltaxan är 84679200
Holder produktfoto

Holder

4021 0434 00

Funktioner

Skyddar verktyget
Ren och organiserad arbetsstation