LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
LBV16 032-90 produktfoto
Ursprungslandet är HU. Tulltaxan är 84671110

Tekniska specifikationer

Ljud och vibrationer
Ljudtolerans
3 dB(A)
Ljudstandard
ISO15744
Vibrationsvärde
<2.5 m/s²
Vibrationsstandard
ISO28927-5
Certifiering, standarder och direktiv
EU-direktiv
2006/42/EC (MD)
EG-standard
ISO 11148-3
EAC-certifierad
Yes