Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Vanliga frågor: Vad är ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering i korthet?

Vår kalibreringsexpert förklarar några viktiga termer för att undvika missförstånd. I praktiken används de här termerna ofta i felaktiga sammanhang eller förstås felaktigt.

Kontakta oss!

Förstå Atlas Copcos ackrediterade kvalitetssäkrande kalibreringsservice

Ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering är det första steget för att säkerställa kvalitetskontrollen av produktionen, vilket ger minskade omarbetnings- och skadeståndskostnader. Alla Atlas Copco-kalibreringar uppfyller relevanta krav och utförs av våra kalibreringsexperter. 

Ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering ger dig: 
• Kalibreringscertifikat för mätutrustning som följer relevanta standarder
• Ackrediterade kalibreringstjänster i labb eller på plats
• Funktionskontroll innan kalibrering
• Kalibrering samt justering av utrustning (i tillämpliga fall)
• Utförs endast med spårbar referensutrustning
• Påminnelser om förfallodatum för kalibrering
• Hämtningsbara kalibreringscertifikat under minst 10 år

Ta en titt på Atlas Copcos kalibreringstjänster