TechCover Stability

Stabilisera programvaran och säkerställ systemets tillgänglighet!

Vad är TechCover Stability?

TechCover Stability är ett programvaruserviceavtal som skyddar dina investeringar och säkerställer systemets tillgänglighet och produktivitet. Vi erbjuder proaktiv övervakning av dina databaser och expertis för fjärrlösningar under produktionslivscykeln.

Vad får du?

Du får alla fördelar med våra TechCover Protect-paket, prioritet vid proaktiv databasövervakning, bättre systemtillgänglighet och färre dataförluster.

Vilka är fördelarna?

Undvik driftstopp, förkorta problemlösningstider och minska resursanvändningen och kostnader för stilleståndstid.

techCover Stability

Återkommande driftstopp i produktionen, kvalitets- och dataförluster, långa problemlösningstider, skyhög resursanvändning vid underhåll och oväntad ökningar av kostnader på grund av stilleståndstid – känner du igen dessa problem? TechCover Stability är anpassat till dina specifika produktionsbehov och är en optimerad systemvårdsplan som säkerställer tillförlitlighet i systemet med proaktiv databasövervakning.

TechCover Stability inkluderar:
• utlovade svarstider på < 2 hours for production critical incidents.
• Remote product suuport.
• Root cause analysis and provision of problem resolution.
• Regular product updates.*
• Remote application support.
• Database monitoring and remote support.

TechCover Stability is our mid-range TechCover product. For the ultimate solution see TechCover Uptime.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Läs mer om TechCover Stability

  • TechCover Modularity 57 kB, PDF
  • TechCover Stability 631.3 kB, PDF