TechCover Stability

Stabilisera programvaran och säkerställ systemets tillgänglighet!

Vad är TechCover Stability?

TechCover Stability är ett programvaruserviceavtal som skyddar dina investeringar och säkerställer systemets tillgänglighet och produktivitet. Vi erbjuder proaktiv övervakning av dina databaser och expertis för fjärrlösningar under produktionslivscykeln.

Vad får du?

Du får alla fördelar med våra TechCover Protect-paket, prioritet vid proaktiv databasövervakning, bättre systemtillgänglighet och färre dataförluster.

Vilka är fördelarna?

Undvik driftstopp, förkorta problemlösningstider och minska resursanvändningen och kostnader för stilleståndstid.

Recurring line stoppages with production, quality and data loss, long resolution times, tremendous maintenance resources and unexpected increase in downtime costs…recognize these problems? Tailored to your specific production needs, TechCover Stability is an optimized system care plan which ensures system reliability with proactive database monitoring.

TechCover Stability includes:
• Committed response time of < 2 hours for production critical incidents.
• Remote product suuport.
• Root cause analysis and provision of problem resolution.
• Regular product updates.*
• Remote application support.
• Database monitoring and remote support.

TechCover Stability is our mid-range TechCover product. For the ultimate solution see TechCover Uptime.

If you want to know more, please contact us.

Läs mer om TechCover Stability