100 % oljefri luft från PTS 1600-kompressorer kyler snabbt och säkert ned en 500 °C-ångturbin

För ungefär sex månader sedan behövde ett av de största kraftverken i Hongkong en fullständig översyn. För att utföra nödvändigt underhåll på anläggningens ångturbin behövde den stoppas. Att låta turbinen svalna på ett naturligt sätt skulle ha varit en mycket tidskrävande process.

Det är därför som vi tillsammans med kunden sökte ett säkert och samtidigt tids- och kostnadseffektivt sätt att snabba upp kylningsprocessen samtidigt som hänsyn togs till Hongkongs strikta bullerbestämmelser. Tack vare vår effektiva samordning och toppmoderna utrustning lyckades vi leverera den bästa lösningen till vår kund.Kunden kontaktade oss vid uppstarten för en fullständig översyn av ett av de största kraftverken i Hongkong. Deras största bekymmer var nedkylningen av anläggningens ångturbin, vilket kunde innebära cirka 10 dagars stilleståndstid före underhållsperioden. Det här avbrottet i aktiviteten kunde ha lett till en förlust på flera miljoner USD. Vår uppgift var att påskynda kylningsprocessen.

Nedkylning av en ångturbin: ett riskfyllt och tidskrävande jobb!

Strax efter avstängningen av en ångturbin är temperaturen på turbinbladen fortfarande nära 500 °C. Vid sådana höga initiala temperaturer kan det vara mycket riskfyllt att kyla en ångturbin med luft. För hög luftvolym kan deformera turbinbladen och därför är det mycket viktigt att noggrant kalibrera luftvolymen. Detta innebar att den idealiska lösningen för kunden bestod i kompressorer som levererar oljefri lågtrycksluft med ett högt flöde.

Hur vi lyckades på endast 3 dagar

För att uppfylla kundens krav levererade vi två oljefria PTS 1600 100 % oljefria mobila luftkompressorer. Vardera kompressorn ger ett luftflöde på 30 m3/min vid 1,1 bar. Om båda kompressorerna skulle ha använts tillsammans i början av kylningsprocessen skulle det ha resulterat i för högt lufttryck och för stort luftflöde.För att undvika skador startade vi kylningsprocessen med bara en PTS 1600-kompressor med en utloppstemperatur på 30 °C.Efter två dagar hade turbinbladens temperatur sjunkit till 150 °C. Risken för deformering hade minskat och vi aktiverade den andra kompressorn.På det här sättet kunde vi skapa tryckluft med både lågt tryck och högt flöde som framgångsrikt påskyndade processen och resulterade i en mycket kortare nedkylningsperiod på bara tre dagar i stället för de förväntade tio.

Hålla ljudet nere

Vi var också tvungna att se till att utrustningen uppfyllde Hongkongs bullerbestämmelser för stora importerade industrimaskiner. Bestämmelserna tillhör de strängaste i världen.För att undvika onödiga administrativa förseningar testade vi kompressorernas bullernivåer innan tullklareringen påbörjades för import av utrustningen. Testerna visade att bullernivån på vår utrustning var 79 dB, vilket är betydligt lägre än den bullernivågräns på 90 dB som fördefinierats av Hongkongs miljövårdsavdelning.Vi var redo att påbörja nedkylningsprocessen!

Effektiv samordning

När projektet väl hade påbörjats fokuserade vi på att arbeta effektivt och organiserat för att spara så mycket tid som möjligt.

Tack vare vår effektiva samordning av transport-, tullklarerings- och installationsprocesser tog det bara några dagar att kyla ned ångturbinen. Vårt arbetssätt uppskattades mycket av kunden som var mycket nöjd och planerar att hyra vår utrustning igen för andra underhållsprojekt.

Liu Guo Xiong , Nationell Key Account Manager på Atlas Copco Rental i Kina

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.