100 % förorenings- och oljefri luft lämpar sig väl för läkemedelstillverkning

21 feb 2019

Vid tillverkning av läkemedel måste allt som tillförs slutprodukten vara absolut hygieniskt och sterilt, från början till slutet av tillverkningsprocessen.

Vi är stolta över att ha kunnat bidra till Sydafrikas läkemedelsindustri under det här året. Företaget levererade en oljefri Atlas Copco ZT315VSD-kompressor till Adcock Ingram, en större sydafrikansk läkemedelstillverkare som är börsnoterad i Johannesburg och som tillverkar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av hälso- och sjukvårdsprodukter. Företaget är en viktig leverantör till både den privata och offentliga sektorn.

Rand-Air:s (Atlas Copco Sydafrika) marknadschef Byrone Thorne förklarar hur detta gick till:Mot slutet av förra året kontaktade Rand-Air:s Business Development Manager för långvarig uthyrning, Henry Fourie, kunden, eftersom läkemedelsindustrin är en viktig vertikal målsektor. Han konstaterade att det vid Adcock Ingram:s anläggning för tillverkning av sterila produkter och intensivvårdsprodukter i Aeroton fanns ett behov av en standby-kompressor. "

Adcock Ingram:s anläggning i Aeroton spelar en nyckelroll i den sydafrikanska leveranskedjan för läkemedel, i och med att man producerar en rad intravenösa vätskor, dialysprodukter, LVP:er (Large Volume Parenterals) och SVP:er (Small Volume Parenterals), samt medicinska vävar för sterila produkter och blodpåsar.

Trots viss konkurrens från andra företag betonade Henry fördelen med vår framgångsrika meritlista i fråga om tillhandahållandet av tillförlitlighet, säkerhet, kvalitet och överlägsen kundservice – och vann ordern

Byrone Thorne , Rand-Air:s marknadschef

Läkemedelsanläggningen har för närvarande två egna centrifugalkompressorer som producerar oljefri luft. Den här tryckluften med hög renhet matas in i stort rörverk av rostfritt stål vars konstruktion förhindrar rostbildning, oljerester eller andra föroreningar. Atlas Copco ZT315VSD med dess matning på 1 557 cfm vid 8,6 bar är särdeles lämplig för den här tillämpningen eftersom den tillhandahåller helt förorenings- och oljefi luft, tillägger Thorne.

I det här fallet levererade vi ingen tork, eftersom Adcock Ingram tar emot matningen från vår kompressor via deras egen tork.

Då ZT315VSD är en standby-enhet skulle den i händelse av driftproblem på någon av företagets egna centrifugalkompressorer ta över tillförseln av tryckluft med ett minimum av avbrott av anläggningens tillverkningskapacitet. Enheten är väl lämpad för den rigorösa dygnet runt-arbetscykel som krävs av kunden, och dess resultat är avgörande för att säkerställa oavbruten produktion.

En absolut tillförlitlig matning av helt förorenings- och oljefri tryckluft är väsentlig för farmaceutiska blandningsprocesser med hög hastighet

... och även för blandning, förpackning och den interna vattenanläggningen som producerar vatten kombinerat med aktiva ingredienser som används för att tillverka läkemedel som injiceras i våra kroppar . Detta vatten används också som det slutliga sköljningsmedlet för komponenter som kommer i kontakt med läkemedlet såsom flaskor, ampuller, lock och proppar.

Med Atlas Copcos ZT315VSD var ledtiden från order till leverans en jämförelsevis kort period på 14 veckor, och enheten anpassades enligt kundens önskemål.

Medan kunden har ansvaret för att se till att kompressorn är lämpligt placerad och säker så ingår vår högkvalitativa service och underhåll i paketet. I det osannolika fall kunden stöter på problem så kommer vi att finnas på plats för att leverera en ersättningsenhet. ”Så det handlar verkligen om problemfri service”, säger Thorne.

Vi var mycket nöjda med installationen och är glada över att ha denna extra standby-kapacitet. Detta är mycket i linje med Rand-Air:s uthyrningsfilosofi, som innebär att kunden ges frihet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet, medan ansvaret för tillhandahållande av avgörande, kontaminerings- och oljefri tryckluft ligger på oss.

Johan Bredenkamp , Adcock Ingram Process Improvement Project Engineer

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco-gruppenStora idéer ger snabbare innovationer. På Atlas Copco har vi omarbetat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och känna till deras behov levererar vi värde och innovationer med framtiden i åtanke.Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder och cirka 37 000 anställda. Intäkterna för 2018 var SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.

Om Rand-Air

Med 11 filialer och kontor utspridda i södra Afrika, och åtta i Sydafrika, fortsätter Rand-Air att utöka sin verksamhet för att betjäna en diversifierad marknad. Sedan 1973 har Rand-Air drivits av en kultur som syftar till att överträffa kundens förväntningar och tillfredsställelse. Detta kompletteras av en produkt som följer branschens högsta kvalitetsstandarder. Rand-Air:s produktportfölj innehåller oljefria kompressorer, industriella luftkompressorer, dieseldrivna kompressorer, elkompressorer (samtliga skruvkompressorer), dieselgeneratorer och belysningsmaster.

Som marknadsledande inom uthyrning av portabla kompressorer och generatorer, upprätthåller Rand-Air sitt rykte genom regelbunden utbildning och kompetensutveckling i företags- och produktspecifika frågor.

Rand-Air är en del av Atlas Copco-koncernen och är ett nivå 4 B-BBEE-klassat företag.