Atlas Copco Rental Chile hjälper RR Wine Ltda med ström vid hög belastning

31 aug 2017

Antwerpen, Belgien, 31 augusti 2017: När RR Wine Ltda började leta efter en lösning för att täcka sitt behov av energi under perioder med hög belastning tog Atlas Copco Rental Chile fram en lösning som till och med överträffade kundens förväntningar, med en förbättrad fristående lösning om strömavbrott skulle inträffa.

RR Wine Ltda - power for peak times

QAS-generatorer anländer till anläggningsplatsen

RR Wine Ltda. producerar viner. Företaget, som grundades 1993, har exklusivt producerat och exporterat chilenskt otappat vin, och erbjuder endast kunderna det bästa urvalet.När behovet av en mer effektiv utrustning, sänkta kostnader samt mindre föroreningar gentemot grannarna, kontaktade RR Wine Atlas Copco Rental.

Energigenerering under perioder med hög belastning är avgörande för vår produktivitet. Det konstanta stödet från Atlas Copcos Rental, från första början av vårt samarbete, gjorde att vi anförtrodde dem uppdraget inför den utmaning vi stod inför!”, förklarar Pablo Castillo, Maintenance supervisor.

Komplett rådgivning från Rentals försäljningsingenjör

Vår försäljningsingenjör besökte platsen och guidade kunden med en fullständig lösning för nya generatorer. Vi erbjöd också en bränsletank och en pump för automatisk påfyllning av generatorerna för bättra den fristående funktionen. Dessutom föreslog vi ett automatiskt synkroniseringssystem för täckning under perioder av strömavbrott.Tack vare detta behöver vi nu inte längre stoppa den installerade utrustningen 30 minuter innan ett strömavbrott och sedan arbeta ytterligare 30 minuter för att starta utrustningen när nätet återgått till normal funktion.

Det är klart att vi har gjort imponerande besparingar, men vi har även fått andra fördelar: vi minskade bullret tack vare tystare utrustning samt uppnådde en förbättring av den visuella effekten eftersom enheterna är mycket mindre. Det råder ingen tvekan om att vi har gjort stora förbättringar i vår produktionsprocess tack vare samarbetet med Atlas Copco Rental,” fortsätter Castillo.”Vi är mycket nöjda med Atlas Copco Rental, givet det faktum att den lösning vi erbjöds är till stor hjälp – och stödet med synkroniseringsanläggningen vid strömavbrott är en sådan viktig förbättring. Vi hoppas att anläggningen är helt synkroniserad 2018. Grattis till Álvaro Salgado som alltid ställt upp, även i de svåraste stunderna. Vi ser fram emot en fortsatt långvarig relation med Atlas Copco Rental.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.