Atlas Copco Rentals beredskapsplan håller fabriken igång efter brand på anläggningen

31 jul 2019

Hur vår beredskapsplan håller den australiska kemikalieproducenten Solvay igång när en brand har stoppat deras huvudkompressor

Solvay Interox i Banksmeadow tillverkar väteperoxid med hjälp av en stor volym tryckluft på 6 bar under processen. Eftersom deras luftkompressor är kritisk för att upprätthålla produktionen kontaktades vi för att ta fram en beredskapsplan i händelse av driftavbrott eller nödfall.Tillsammans med Solvay tog våra försäljningsingenjörer fram en plan som använde fyra portabla luftkompressorer i serie för att ge 11 000 m3/timme oljefri tryckluft på 6 bar. De identifierade även föreningspunkter för den tillfälliga luften samt utrymmeskraven för de portabla enheterna. Planen gör det möjligt att genomföra reparationer på huvudkompressorn utan att produktionen går minskar alltför mycket. Det gör att Solvay kan uppfylla sina kunders förväntningar och avtalsenliga krav avseende leverans av väteperoxid.Kl. 03:00 den 11 februari i år hade Solvay en brand i huvudkompressorn som resulterade i stora skador på enheten. Strax efter incidenten sattes beredskapsplanen i verket medan åtgärder vidtogs för att reparera den befintliga kompressorn.Vi hade fyra kompressorer, slangar, grenrör och bränsletankar på plats kort tid efter att vi fått samtalet. Ytterligare en reservkompressor togs in strax efter för att täcka alla möjliga problem. Detta gjorde att Solvay kunde fortsätta produktionen och uppfylla kundernas behov medan man såg till att få igång huvudkompressorn igen.De kompressorer som användes var PTS 1600-enheterna. De ger oljefri luft som är avgörande för tillverkningsprocessen och utmärker sig vid 24-timmarsdrift med minimalt underhåll – ett krav i projektet.

Atlas Copco Rental insåg hur brådskande situationen var och kunde möta alla utmaningar under den 8 veckor långa perioden då huvudkompressorn reparerades. De portabla luftkompressorerna kördes dygnet runt och eventuella problem som uppstod åtgärdades snabbt. Teknisk personal var tillgänglig dygnet runt.Jag skulle inte tveka att rekommendera Atlas Copco Rental. De levererade exakt det vi behövde på ett smidigt sätt och kunde möta alla utmaningar för att hjälpa Solvay Interox Banksmeadow att bibehålla produktionen under den här tiden

Jason Woodward , Engineering Manager, Solvay Australia

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco intäkter på SEK 116 miljarder (EUR 12 miljarder) och cirka 47 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.