Atlas Copco Rental Europe investerar i högtryckskompressorer

7 nov 2017

Boom, Belgien: Atlas Copco Rental Europe utökar sin maskinpark med 20 Atlas Copco Y35 Drillair-enheter. Dessa kompakta och effektiva, dieseldrivna högtrycks skruvkompressorer levererar ett tryck upp till 35 bar. Kompressorns konstruktion uppfyller den strängaste europeiska utsläppsnormen, steg IV. Med den här mångsidiga nykomlingen tar Atlas Copco Rental Europe ytterligare ett steg när det gäller att utvidga sin uthyrningspark för att möta den ökade efterfrågan på högre tryck och flöden till en lägre kostnad.

Nu när de nya Y35-enheterna har lanserats så uppgraderar Atlas Copco Rental Europe sin maskinpark med en kompressor som täcker ett brett tryckintervall under drift. Tack vare XPR-tekniken (Extended Pressure Range) kan trycket anges valfritt mellan 15 och 35 bar, så de här allt-i-allo-enheterna passar alla typer av tuffa jobb, som att borra grund i hård mark eller berggrund.

Den senaste och renaste tekniken

De här kompressorerna har en effektiv steg IV-motor, så de bidrar till att minska utsläppen av skadliga ämnen. Steg IV-motorer minskar halterna av partiklar och NOx med 50 till 96 procent jämfört med tidigare modeller. Dessutom förbrukar de mindre bränsle. De här resultaten uppnås genom att efterbehandlingssystemet för avgaserna tillsätter AdBlue® till bränslet: Atlas Copco Rental kan hjälpa dig med hantering av både bränsle och AdBlue®, så att din verksamhet kan fortsätta som vanligt.

Miljövänliga lösningar inom borrindustrin

”Företag inom grundläggning, jordvärme och vattenborrning får hela tiden kämpa för att hålla jämna steg med branschens allt strängare normer och standarder. Det är där vi kan komma in och erbjuda toppmodern utrustning, utan att du behöver ta den initiala investeringen”, förklarar Inge Craninckx, Marketing Manager Atlas Copco Rental Europe. ”De här Y35 Drillair-enheterna passar perfekt för borrprojekt eller andra projekt där du behöver ett tryck på mellan 15 och 35 bar.”

Flera tillämpningar framöver

”En del av den nya maskinparken med Y35-kompressorer är anpassade för offshorebranschen, en industri med betydande tillväxtpotential. I början av 2018 kommer vi att lansera en booster som kan höja arbetstrycket till 200 bar i bara två steg, vilket skulle göra Y35 till en utrymmessnål lösning för förberedande rörledningsarbeten såsom trycktester, avvattning, torkning och kvävespolning”, fortsätter Craninckx.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien. Lär mer på www.atlascopcorental.com