APTS och Atlas Copco Rental slår sig ihop om Wheatstone LNG-projektet

20 apr 2016

Antwerpen, Belgien, 20 april 2016: Wheatstone LNG Project håller på att konstrueras i Ashburton North, 12 km väster om staden Onslow i Western Australia. Projektet kommer att bestå av två produktionsenheter för flytande naturgas, en inhemsk anläggning (DOMGAS) för gasbehandling samt anläggningar för kondensatbehandling och andra stödanläggningar, produktlagring, anläggning för produktlastning (PLF), avlastningsanläggning för material (MOF) och annan infrastruktur.

Tillförselgasen kommer från gasfält som ligger på nordvästra kusten av Carnarvon Basin i Western Australia. Kondensat kommer också att produceras. Gastillförseln ska behandlas på behandlingsplattformen och levereras till land i Ashburton North via en undervattenspipeline. Wheatstone-projektet kommer inledningsvis att ha kapacitet att producera 8,9 miljoner ton flytande naturgas per år.

Atlas Copco är en huvudleverantör till APTS tack vare kontinuerlig tillförlitlighet och långsiktigt åtagande om att leverera högkvalitativ utrustning. Samstämmigheten mellan våra viktigaste värderingar och etiska beteende är viktig för APTS och gör att våra team kan arbeta produktivt tillsammans för att leverera viktiga projekt inom australiensisk industri.

Chris Newbound , APTS General Manager för Operations
APTS (Australian Pressure Testing Service) erbjuder innovativa, kundfokuserade testningstjänster och tekniska tjänster och är den ledande australiensiska leverantören av hydrostatisk och pneumatisk trycktestning, avancerade NDT- och konstruktionsstödtjänster, t.ex. värmeväxlartjänster, heliumläckagetestning, bultåtdragning och -spänning, kemisk rengöring, oljespolning och flänshantering. De är ett australiensiskt företag med filialer i Western Australia, Queensland och Northern Territory.

APTS deltog i testning av alla rörledningar i samband med anläggningen för produktlastning, en 1,4 km pir och tillhörande rörställning. Inom ramen för detta utfördes ett antal stora pneumatiska tester, den största med en sammanlagd testvolym på 1 204,31 m3 (omgivning) som testades med ett tryck på 34 bar. Det krävde att 40 947 m3 eller 1 446 030 standardkubikfot trycksattes.

Atlas Copco Rental i Australien har arbetat med APTS under flera tidigare projekt. Diskussioner om utveckling av ett paket som skulle skräddarsys för pirprojektet påbörjades med konstruktionsgruppen. Projektets omfattning krävde tillförsel av så mycket tryckluftsvolym som möjligt vid −40 grader PDP och vid 34 bar. För att uppnå detta utnyttjade vi det uthyrningssortiment som finns i Western Australia och levererade två separata reglerade spridare (34 bar) som möts vid ett gemensamt fäste.

Oljeinsprutade högtryckskompressorer XRVS 1250, XRVS 1350, XRVS 1000, SD 180-adsorptionstorkar, 7T-booster, B4-booster, filterpaket, grova tryckluftsslangar och tryckregulatorer tillhandahölls. Projektets omfattning krävde två operatörer på heltid från Karratha för igångkörning, säkerställande av oavbruten drift av två spridare under testning och nedmontering på plats. All utrustning var försedd med tryckventil, tryckkärl, brandskydd, slangcertifiering och registrering för att följa WA:s strikta anläggningsbestämmelser.

All tryckluft behövde uppfylla ISO 8753.1 renhetsklass 1. APTS kund hade ett snävt testningsschema för att uppfylla projektets milstolpar som krävde tillförlitlig, kontinuerlig drift av utrustningen dygnet runt. Genom att anlita Atlas Copco Rental som partner i det här projektet fick APTS den trygghet som behövdes för att tillgodose sina kunders förväntningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning samt elverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft, kvävgas, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.