Aquafil och Atlas Copco Rental – ett nära samarbete

11 jun 2017

Antwerpen, Belgien, 11 juni 2017: Aquafil Group och Atlas Copco Rental satsar på långsiktigt samarbete.

Aquafil Group finns i Arco i den italienska provinsen Trento. Företaget är världsledande inom tillverkning av nylonfiber för heltäckningsmattor, bilinredning och kläder. Koncernen är verksam i åtta länder på tre kontinenter, driver 16 anläggningar med 2 700 anställda och har en omsättning på cirka 500 miljoner euro.

Företaget Tessilquattros två anläggningar, i Cares och Rovereto (i närheten av Trento), ingår också i Aquafil Group.

Atlas Copco Rentals och Aquafils gemensamma strategiska vision är baserad på ekologisk hållbarhet. Företagen utbyter idéer om hur de kan identifiera och minska energiförluster för att bli konkurrenskraftiga på världsmarknaden.

Faktum är att Atlas Copco Rental utmärker sig för en trefaldig certifiering inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Aquafil har i sin tur alltid varit inriktad på ”grön” ekonomi. Därför utgör "hållbar produktivitet" grunden för alla strategiska beslut och vägen mot kontinuerliga investeringar och förbättringar.

I linje med sin vision om ekologisk hållbarhet har Aquafil skapat varumärket ECONYL ® – ett fiber tillverkat genom regenerering av fisknät i vattenbrukssektorn eller från havsbottnen och återvunnet ur nylonprodukter som har nått slutet av sin livscykel. De olika materialen förvaras och behandlas inför regenereringsprocessen så att de kan återanvändas i textilindustrin i en praktiskt taget oändlig cykel.

Det långsiktiga samarbetet startade sommaren 2012 tack vare Diego Zoccarato, Sales Area Manager för Atlas Copco Rental i nordöstra Italien.

Året innan hyrde Aquafil modellen GA 18 VSD i två veckor. De verifierade trycknivåerna och minsta användning av komprimerad luft med syftet att optimera produktionen med minsta möjliga energiförlust.

Atlas Copco Rentals vision om hållbar produktivitet i presentationen av långsiktiga tjänster från Rental för Dellana, Grossi och Vitrano (anläggningsanvarig för Aquafil Group) väckte omedelbart intresse och har lett till utvecklingen av ett flertal möjligheter genom åren. Dessutom kan kompressorerna levereras med ett energiåtervinningssystem som skickar kompressorns värme genom en värmeväxlare. Den kan sedan användas i produktionsprocessen, till exempel vid färgning på anläggningen i Rovereto. Den här typen av lösning blev en omedelbar succé och är förenlig med båda företagens ”gröna” vision.

2012 inledde de två företagen sin gemensamma resa. Det ledde till följande installationer, varav några innefattar energiåtervinning:

  • 1 kompressor av typen GA 250 VSDFF på den skotska anläggningen
  • 2 kompressorer av typen GA 250 VSD + 2 kompressorer av typen GA 132 på Tessilquattros anläggning i Cares
  • 2 kompressorer av typen GA 132 på Tessilquattros anläggning i Rovereto

I programmet ingår även ytterligare tester för installation av kompletterande system som syftar till att optimera kompressorernas användning och uppnå maximala energibesparingar.

Den starka relationen mellan vår Sales Area Manager Diego Zoccarato och Mario Vitrano har lett till att Aquafil utnyttjar fördelarna med varmvatten inte enbart i produktionsprocessen, utan även för att värma upp hela anläggningen i Cares. Den här processen har införts i samband med installationen av den nyaste utrustningen i Tessilquattro.

Samarbetet förändras ständigt och nya möjligheter kan utvecklas i framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Boom i Belgien.