Atlas Copcos Linde-projekt … en specialanpassad uthyrningslösning för kväveproduktion

5 aug 2016

Antwerpen, Belgien, 5 augusti 2016: Kväveanläggning från Atlas Copco, inklusive matningsluft och tillbehör, hyrdes ut till Linde Engineering Indias bergsprojekt för råolja i Padur, där projektkravet var att på ett säkert sätt inertisera bergrum.

I nödsituationer såsom naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser måste råolja finnas tillgänglig utan avbrott i försörjningen. För detta specifika syfte har tre stora bergrum för lagring skapats i Indien så att ett överskott av råolja kan lagras i en potentiellt lång tid och endast användas i händelse av en nödsituation. Ett sådant bergrum för lagring av råolja finns i Padur. För Linde Engineering India, som hanterade detta viktiga projekt, var hyra en viktig del när man lade ut teknik på entreprenad. Före driftsättningen av råolja i bergrummen behövde Linde Engineering 7 000 ton kväve på plats för att inertisera bergrummen så att ingen lättantändlig blandning skapas. De utvärderade kostnaden för inköp av en kväveanläggning samt kostnaden för flytande kväve i tankbilar och kom fram till att medföljande lagerförvarings- och underhållskostnader skulle vara föra dyra. Den kompletta uthyrningslösningen från Atlas Copco säkerställde låga ägandekostnader med ett anpassat paket som omfattar konstruktion, installation, leverans, logistik, drift och underhåll. Linde Engineering beslutade att hyra Atlas Copcos kvävegeneratorer i över 7 månader för att inertisera bergrummen och minska syrehalten till 5 %. Atlas Copcos uthyrningsteam satte samman en lösning för kväveproduktion på plats, bestående av tre PSA-enheter och fem kompressorer som matade luft till PSA-enheterna tillsammans med torkar, distributionssystem och andra relaterade tillbehör. För att hantera denna 7-månadersinstallation utformades ett unikt förebyggande underhållsschema med ett utbildat Atlas Copco-team för drift och underhåll av enheten. Arpan Shrivastava, Dy General Manager- Project Execution, Linde Engineering India, säger, ”När Atlas Copcos utrustning väl hade startats, stängdes den inte av förrän arbetet var slutfört. Maskinerna gick under hela insatsen. Fantastiskt jobbat av Atlas Copcos team!”. Han fortsätter med att berömma projektledningen på plats, ”När ordern var inlämnad fanns det ett bra samarbete mellan försäljningsteam, projektledare samt teknik- och driftpersonal, liksom underhållsteamet”. Han tillägger, ”Atlas Copcos uthyrningsutrustning är väl underhållen, kräver mindre installationstid och kan sättas i drift omedelbart. Alla leveranser som avtalades i inköpsordern uppfylldes”. Viktigast av allt, med en sådan välskött helhetslösning, var att projektleveransspecifikationerna på 3 000 nm3 med 95 % kväverenhet mer än uppfylldes med 3 000 nm3 som levererades med 96,5 % renhetsgrad. Arpan Shrivastavas tilltro till Atlas Copcos uthyrningsutrustning bekräftas ytterligare när han säger, ”Atlas Copco är ett tillförlitligt företag med tillförlitlig utrustning samt ett följsamt och lyhört team”.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco intäkter på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA. Läs mer på www.atlascopcorental.com

Asien Kväve Olja och gas, prospektering och produktion 2016