Atlas Copco Rental hjälper till med byggandet av ett skeppsvarv i Ryssland

9 jan 2020

Atlas Copco Rental i Ryssland levererade åtta dieseldrivna XRVS-högtryckskompressorer för byggnationen av vad som kommer att bli en del av ett unikt komplex med torrdockor i norra Ryssland.

Atlas Copcos Rentals utrustning levererade under sju månader den luft som behövdes för den pneumatiska borrningen vid byggandet av en torrdocka i norra Ryssland, nära Barents hav.Vår kund Spetsfundament är specialiserad på att bygga, konstruera och anlägga stora projekt, inklusive dockor och andra havsanläggningar. De har en stor maskinpark med kompressorer och annan utrustning till förfogande. De förlitar sig dock på Atlas Copco Rental under högsäsong och vid arbete med flera projekt samtidigt för att tillfälligt öka produktiviteten och säkerställa effektiviteten.Skeppsvarvet började utvecklas 2018. Varvet kommer att ha två torrdockor där särskilda plattformar för LNG-anläggningar ska konstrueras. Det blir det första komplexet i sitt slag i Ryssland när det är klart. Spetsfundament samarbetade med Atlas Copco Rental i projektets första fas: torrdockornas grund.

XRVS i arbete

Grunden behövde ha ett visst djup på grund av jordens kvalitet och närheten till havet. Arbetsparametrarna var därför inställda på ett luftflöde på 24–25 bar och 100 m³/min.

Experterna på Atlas Copco Rental valde åtta dieseldrivna DrillAir ™ XRVS-högtryckskompressorer för att skapa det tryck som behövs för de pneumatiska borrarna och tillhandahöll ytterligare tjänster som underhåll.

För mer information, vänligen kontakta:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke.

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.