Atlas Copco Rental Australien tillhandahåller kvävgaslösning för att undvika gasexplosioner vid borrning i koldagbrott

16 feb 2017

Antwerpen, Belgien, 16 februari 2017: När gruvföretaget Coal Augering Services behövde minska syrehalten och stoppa risken för gasexplosioner vid kolgruvan BHP Millennium vände de sig till Atlas Copco Rental för en totallösning.

Millennium Mine är ett dagbrott som ligger 160 km sydväst om Mackay i Australien. Där produceras koks och PCI (pulverized coal injection) med låg till medelhög flyktighet för exportmarknader.

Coal Augering Services har anlitats för att borra omkring 280 hål i dagbrottets lägre ådra för att komma åt ytterligare 25 % kol (cirka 75 000 ton). Hålen varierar i djup från 35 till 75 meter och har en diameter på 2 meter.

Arbetet innebär en stor risk för explosiva gaser, vilket krävde en lösning. För att förhindra explosioner började Coal Augering Services med en dieseldriven ICG (inertgasgenerator) där luften förbränns med diesel för att minska syrehalten till mindre än 12 % vid 15 meters djup. De rustade sedan snabbt om till en kvävgasgenerator från Atlas Copco Rental Australien för det ändamålet.

Tack vare vår mobila kvävgasgenerator NGM 200, som ger 96 % kväverenhet vid 9 bar, tillsammans med en XAVS 850-luftkompressor, uppnåddes de inerta nivåerna vid 12 meter för hål på både 35 och 75 meters djup, vilket därmed eliminerade alla risker för explosioner.

Utöver denna utmaning fanns det flera andra faktorer att ta hänsyn till.

  • Temperaturerna i dagbrottet (över 50 °C) i kombination med de ständiga vattentruckarna orsakade hög luftfuktighet. En efterkylare lades till på kompressorn som lösning till problemet.
  • På grund av den dammiga miljön ordnade vi konstant underhåll och rengöring av filtren för att kompressorn skulle fungera optimalt.
  • Dessutom behövde borren förflyttas kontinuerligt cirka 30 meter per timme. Vi löste detta med ett speciellt släp som kunde förflytta enheterna samordnat med lastmaskinen.
  • Vi iakttog gruvans mycket speciella säkerhetskrav och anpassade enheterna därefter.

Tim Vaughan, Account Manager för Atlas Copco Rental Australien i Queensland & PNG förklarar: Efter mindre tveksamheter inledningsvis har kunden tecknat ett långsiktigt avtal och gladeligen bytt från inertgasgenerator till en säkrare och ännu mer tillförlitlig kvävgaslösning.”

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA. Läs mer på www.atlascopcorental.com