Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Atlas Copco Rental möjliggör smidig omställning i polymerfabrik

11 jan 2018

När petrokemiföretaget SIBUR-Neftekhim stod inför en större omställning av en tryckluftsinstallation tog Atlas Copco Rental fram en lösning som gjorde att SIBUR kunde hålla produktionen igång. Ett lyckat projekt som SIBUR nu betraktar som ”bästa praxis” när det gäller att effektivisera produktionen.

SIBUR är Rysslands största gasbearbetnings- och petrokemiföretag och producerar plaster, gummin och polymerer. En av SIBURs filialer, SIBUR-Neftekhim, genomförde en omställning i sin avdelning för produktion av etylen och glykoloxid, som är av avgörande vikt vid tillverkning av polymerer.

Under återställningen av katalysatorer behövde SIBUR torr oljefri tryckluft för pärlblästring av reaktorerna för etylenoxidsyntes. Atlas Copco Rental föreslog en installation med två oljefria, eldrivna kompressorer (av typ PTE 1500) och två adsorptionstorkar (CD 47 och CD 780) för att klara jobbet.

Tillförlitlig luft för en knepig uppgift

Polymer factory project - Sibur RU
Innan katalysatorn i de fyra reaktorerna kunde ersättas behövde SIBUR rengöra den invändiga ytan och tillhörande ledningar, vilka kommer i kontakt med reaktionsgasen. Den valda metoden, pärlblästring, krävde torr tryckluft med ett flöde på 8 kg/cm². Tidigare har SIBUR förlitat sig på luft från deras egna luftseparationsenhet. Under projektets gång genomgick denna enhet emellertid underhåll och kunde inte leverera tryckluft under 24 timmar. SIBUR hade ingen tid att förlora, varför en hyrinstallaion var den bästa lösningen.

Bästa praxis-uppställning

Polymer factory project - Sibur RU
Den verkliga utmaningen för SIBUR var att katalysatorn skulle ha behövt återställas samtidigt i de fyra reaktorerna, medan katalysatorn tidigare återställts i två etapper. Fabriken hade helt enkelt inte tillräcklig kapacitet för att samtidigt pärlblästra alla fyra reaktorerna samtidigt. Det enda effektiva sättet att hålla hela produktionen igång var att hyra portabla oljefria kompressorer och torkar från Atlas Copco Rental. Hela hyrinstallationen var anpassad till de anläggningar som fabriken hade tillgängliga och möjliggjorde en ”plug-and-play”-uppställning så snart utrustningen kom på plats.

Tack vare den oljefria installationen kunde pärlblästringsarbetet genomföras smidigt, utan behov av att stänga ned lufttillförseln i en annan del av fabriken. Det var första gången någonsin SIBUR använt sig av den här typen av uppställning, men företaget kallar det redan för ”bästa praxis” i termer av produktionseffektivitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.