Atlas Copco Rental Japan levererar 100 % oljefria elektriska mobila kompressorer till halvledartillverkare vid ett projekt då produktionsanläggningen skulle byggas ut.

15 jul 2019

När en japansk halvledartillverkare bestämde sig för att bygga ut sin anläggning i oktober förra året behövde de extra luft för att få kunna få igång produktionslinjen så snabbt som möjligt.

För att möta deras behov introducerade Atlas Copco Rental PTE-kompressorer – 100 % oljefria mobila luftkompressorer med elektrisk motor – för första gången i Japan.Tack vare vårt globala nätverk av depåer runt om i världen kunde vi importera kompressorerna från vår koreanska anläggning.Vi beslutade att vårt PTE-utbud var det som bäst matchade kundens krav eftersom det fanns tillräckligt med elektricitet på anläggningen. Detta gjorde även att vi kunde begränsa hyreskostnaden så att den blev så låg som möjligt för kunden. Vi var det enda företag som kunde leverera den luftvolym som behövdes med hjälp av endast några få enheter på plats. Detta var avgörande för att kunden valde Atlas Copco Rental för sitt projekt.

Inomhusinstallation: lokal expert snabbt på plats för heltäckande bedömning

Något som först verkade vara ett enkelt projekt blev snabbt mer komplicerat. Under normala förhållanden installeras våra kompressorer utomhus, men i det här fallet var det begränsat med utrymme på produktionsanläggningen. Därför gick vi med på att installera kompressorerna inomhus, även om detta aldrig är optimalt. Det medför en risk för att utrustningen blir varm när den körs, vilket snabbt kan öka temperaturen i rummet.Tack vare vårt internationella nätverk kunde vi snabbt skicka en av våra experter till anläggningen som kunde bedöma om det skulle vara möjligt att installera PTE-kompressorer i byggnaden. Utifrån en omfattande analys av den specifika situationen och tack vare åratal av tidigare erfarenhet bedömde vi att detta inte skulle medföra någon risk för produktionslinjen och gav grönt ljus. Driftsättningen av produktionsutrustningen kunde börja!

Globalt nätverk och samarbete

Vår utmärkta kontakt med det koreanska teamet gjorde att Rental Japan kunde importera PTE-kompressorerna och samtidigt möta kundens behov på ett smidigt sätt.

Tack vare vårt starka globala nätverk kunde vi snabbt ge rätt expertis och lösning till kunden.

Yusuke Morimoto , Försäljningsingenjör på Specialty Rental

Kunden var mycket nöjd med det praktiska tillvägagångssättet och det konstanta underhåll som Atlas Copco Rental Japan stod för under hela hyresperioden.Morimoto avslutar: ”Kunden visste redan från början att inget annat företag kunde leverera den luftvolym som de behövde. Men genom att skicka en av våra experter till anläggningen för att undersöka möjligheten att installera och driva PTE-kompressorerna inomhus bevisade vi verkligen för dem att Atlas Copco Rental gör det lilla extra. Det betydde mycket för dem.

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.