Atlas Copco Rental lanserar den första NORSOK-certifierade 100 % oljefria dieseldrivna kompressorn

25 mar 2019

Atlas Copco Rental är det första uthyrningsföretaget på den norska olje- och gasoffshoremarknaden med en 100 % oljefri dieseldriven kompressor som efterlever NORSOK Z-015-standarden i sin uthyrningspark. Den norska petroleumindustrin har utvecklat NORSOK-standarden för att garantera säkerhet, värdeskapande och kostnadseffektivitet för petroleumindustrins utveckling och verksamhet. Tack vare den här unika lösningen tar Atlas Copco Rental upp sin roll som branschledare genom att erbjuda oljefri tryckluft som svar på behoven inom olje- och gasoffshoreindustrin.

Oljefri luft som en standard för offshoreanvändningsområden

PTS 1600 - Offshore

Oljefri luft har utvecklats för användningsområden där luftkvaliteten är av avgörande betydelse för slutprodukten och för produktionsprocessen. Oljefri luft är främst känt för sin avgörande roll inom industriella processer, som läkemedels- och livsmedelsindustrin, men även för offshoreindustrin (olja och gas) där fördelarna är betydande. Tekniken eliminerar risken för oljeförorening under produktionsprocessen utan att göra avkall på prestanda och energieffektivitet. Det är en säker lösning och garanterar högsta möjliga kvalitet.

På grund av dess höga kvalitet, elimineringen av risker och dess miljövänliga karaktär väljer fler och fler företag som är aktiva inom olje- och gasoffshoreindustrin den här ISO-certifierade tekniken, inte bara för användningsområden där oljeföroreningar är skadliga utan även för instrumentluft, pipelineunderhåll och förberedande rörledningsarbeten, matningsluft för kvävgasgeneratorer som används för drifttagning eller avveckling av plattformar samt för oljefri luft för bubbelridåer under installation av vindkraftparker. Den höga kvaliteten ökar också livslängden för maskiner som är anslutna till oljefri utrustning.

Experter inom oljefri tryckluft

Atlas Copco är marknadsledande inom tekniken för 100 % oljefri luft. Vi var den första leverantören att få klass 0-certifiering enligt ISO 8573-1 och ända sedan dess är "Klass 0-kompressorer" branschstandard. Med våra NORSOK-certifierade oljefria kompressorer utökar vi vår uthyrningspark för att kunna erbjuda en lösning för alla behov hos industrin, både onshore och offshore. Med den här lösningen kan vi svara på behoven hos den norska offshoreindustrin och NORSOK-standarderna.

Michel Jasica , Manager Offshore North Sea region – Atlas Copco Rental Europe

Atlas Copco Rental har över 50 års erfarenhet av olje- och gasprojekt och med att hjälpa företag med lösningar på deras tillfälliga behov inom kraft, luft, kväve eller ånga.

Företaget fortsätter att anpassa sin uthyrningspark till de nya standarderna och de särskilda behoven hos offshoreindustrin: kompakta installationer som är säkra att använda och som följer alla offshore- och zon 2-klassificeringsriktlinjer. Genom att lägga till en oljefri kompressor som efterlever NORSOK Z-015-standarden till sin uthyrningspark tar Atlas Copco Rental sin offshoreuthyrningspark till nästa nivå.

NORSOK-certifierade oljefria kompressorer finns tillgängliga på Atlas Copco Rentals depå i Stavanger för den norska marknaden.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.