Atlas Copco Rental upprätthåller produktionsprocesser vid anläggningsunderhåll hos Papeles Cordillera i Santiago i Chile

15 dec 2017

Boom, Belgien, 10 november 2017: När Papeles Cordillera behövde genomgå omfattande anläggningsunderhåll som krävde att deras blåsmaskiner skulle stängas av bad de experterna på Atlas Copco Rental att hitta en lösning. Avloppsvattenanläggningar får inte ha några driftstopp, eftersom de hela tiden måste uppfylla strikta regler för att undvika vattenföroreningar.

Papeles Cordillera S.A. är ett företag inom CMPC Group – en av de ledande latinamerikanska företagen inom tillverkning och försäljning av skogs-, massa-, pappers- och mjukpappersprodukter. Företaget handlar med cirka 320 000 ton per år av olika typer av papper.

Upprätthålla vattenreningsprocessen vid underhåll

Chile - Papeles Cordillera
Papeles Cordillera visste att elstopp skulle vara nödvändigt vid underhållet – och att deras blåsmaskiner skulle behöva stängas av helt.För att fortsätta produktionen behövde företaget fortsätta behandlingen av avloppsvattnet. För denna process behövs kontinuerlig syresättning av industrivattnet inom ett definierat område så att reningsprocessen kan slutföras innan vattnet återförs till floden.

Luft för att hålla mikroorganismer vid liv

Mikroorganismer används för rening av industrivatten under behandlingen.Luft behövs för att hålla dem vid liv: Det var för detta ändamål Atlas Copco Rental kom in i bilden med fyra PTS 916 – 100 % oljefria mobila luftkompressorer med slangsatser.PTS-kompressorerna ställdes in på utgående tryck på 4 bar, vilket gav ett totalt flöde på 6 400 cfm eller 10 870 m³/tim, vilket motsvarar 60 % av det totala luftflöde som krävs för luftat vatten av god kvalitet och för att reglera belastningen för mikroorganismerna.

Rätt utrustning och teknisk expertis – en vinnande kombination!

Hela installationen utfördes av vår tekniska personal: De såg till alla anslutningar överensstämde med reningsanläggningens säkerhetsåtgärder.Flera tester har utförts för att säkerställa optimal kontinuitet med en korrekt bassängluftning för mikroorganismerna.Efter slutförandet av projektet utfärdade vi en fullständig rapport gällande vår utrustnings prestanda.”Utan luft dör de mikroorganismer som behandlar vattnet. Ingen anläggning kan vara i drift om deras lösning för avloppsvattenrening upphör” förklarar Andrés Morales, reningsanläggningens arbetsledare.”Det har varit väldigt smidigt att arbeta med Atlas Copco Rental. De känner till våra krav och förstår våra specifika processer. Det gjorde verkligen stor skillnad att prata direkt med försäljaren och berätta om våra behov. Utrustningen kom i tid och vi har inte haft några problem. Ur teknisk synpunkt är serviceteknikerna på Rental utmärkta.”

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på 101 miljarder kronor (11 miljarder euro) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en avdelning inom Atlas Copcos affärsområde Power Technique. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Avdelningens huvudkontor finns i Belgien. Läs mer på www.atlascopcorental.com