Atlas Copco Rental i Mexiko stöder restaurering av monument med oljefri PNS 1250-kompressor

9 okt 2018

Den ikoniska fontänen i innergården till det nationella antropologiska museet i Mexiko – mer känd som ”paraplyet” – hade förlorat lite av sin lyster. Under årens lopp hade byggnaden som ritats av arkitekten Pedro Ramírez Vázquez blivit ordentligt påverkad av naturens krafter. Aluminiumytan på 6 711 m² hade blivit grå och ”paraplyets” tak var täckt av smutsfläckar.

PNS 1250 under rengöringsprocessen av ”paraplyet” i Mexikos antropologiska museum

PNS 1250 i arbete vid rengöring av ”paraplyet”

Styrelsen för museet beslutade därför att det var dags att sätta igång med ett konserveringsprojekt för att bevara monumentet. För första gången på 53 år var det dags att rengöra ”paraplyet”.För att kunna rengöra byggnadens aluminiumtak med gott resultat valde professionella tekniker isblästring, en teknik som kräver högtrycksluft, som metod. På begäran av museet och dess partners kontaktades Atlas Copco Rental i Mexiko för att tillhandahålla en 100 % oljefri mobil PNS 1250-kompressor för att leverera önskat tryck.Men projektet förlöpte inte utan motgångar och svårigheter. Atlas Copco Rental-teamet stod inför många utmaningar:

Första utmaningen: Att välja en rengöringsmetod med garanterat gott resultat.

Eftersom konstverket är från 1964 måste det hanteras med försiktighet. Endast tryckluft av bästa kvalitet var god nog för det legendariska ”paraplyet”. Allteftersom rengöringsarbetet fortskred undersökte kommittén som ansvarade för restaureringen aluminiumytan med ett mikroskop. Genomförandet måste vara perfekt: Inte ett spår fick synas på aluminiumytan.På grund av att man hade med aluminium att göra kom ett expertteam fram till slutsatsen att isblästring var den lämpligaste metoden för rengöring. Med den metoden blåser man torr is på aluminiumets yta vid högt tryck. För att göra detta måste den levererade tryckluften vara 100 % oljefri. Man gav Atlas Copco Rental i uppdrag att leverera den här högtrycksluften och gick ett steg längre efter att ha undersökt alla krav:

Vi försåg museet med en portabel 100 % oljefri PNS 1250-kompressor som ger tryckluft med ett tryck av 90 till 350 cfm. Utöver PNS 1250-enheten levererade vi även slangar och ett grenrör till museet för att ansluta enheterna. Med vår utrustning kunde vi därefter ansluta kompressorn till fyra isblästringsmaskiner. Dessutom hade vi våra servicetekniker i beredskap under hela provningen och idrifttagningen av anläggningen. De kunde ingripa på några timmars varsel om museet fick problem.

Ricardo Castañeda , Area Sales Manager på Atlas Copco (Rental) Mexicana, S.A de C.V.

Andra utmaningen: Att få in materialet i museet.

Vårt team stod inför sin största utmaning, även innan restaureringsprojektet kom igång. Leverans och installation av PNS 1250-kompressorn i innergården visade sig vara en svår uppgift. Museet fick se över sin infrastruktur och man var tvungna att ta bort glaspaneler, flytta konstverk osv. Därutöver kunde vi varken använda kranar eller gaffeltruckar på grund av risken för skador på dyrbara konstverk. Men efter 4 timmar och efter att 20 personer hjälpts åt för att skjuta på kompressorn kunde teamet slutföra uppdraget.

Tredje utmaningen: arbetsförhållandena.

Arbetsförhållandena var också långt ifrån idealiska. Först av allt var vädret inte gynnsamt för projektet. Luftfuktigheten gjorde det mycket svårt att rengöra monumentet. För det andra var teamet tvunget att arbeta nattetid. Inte enbart därför att museet skulle vara öppet för allmänheten under dagen, utan även för att isblästringmaskinerna orsakade en hel del buller.Ricardo förklarar: ”Men, slutet gott, allting gott! Vårt team genomförde projektet framgångsrikt tack vare stor flexibilitet och utmärkta material.”

Med lyster som en diamants

”Paraplyet” är museets ikon och symboliserar Mexikos förflutna, varför konstverken måste hanteras med försiktighet. För det här restaureringsarbetet var endast den bästa utrustningen och den bästa servicen god nog.Atlas Copco Rental kunde ta fram en komplett lösning och ge museet tillförlitliga råd.

När en nödsituation eller oväntad förändring uppstod under processen var våra servicetekniker på plats på mindre än en timme. Detta är mervärdet man får genom att samarbeta med en partner som vi! Vi kan inte bara hyra ut toppmoderna kompressorer, vi ser också till att kunden får bästa möjliga service, dygnet runt.Efter avslutat arbete var museet mycket nöjda! Man var förvånad över hur en så tillförlitlig enhet var så lätt att använda. Jag är mycket stolt över vårt team och hur de klarade alla utmaningar i projektet och hur nöjd kunden blev.

Ricardo Castañeda

Nu skiner ”paraplyet” som aldrig förr och drar till sig alla museibesökares uppmärksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.