Atlas Copco Rental Nordamerika hjälper tillverkare av hushållsprodukter med egen N2-produktion när N2-leverantören i området drabbades av en brand

3 jun 2019

Efter en brandolycka hos en stor regional luftseparationsanläggning gjorde det plötsliga bortfallet av den primära källan till flytande kväve att produktionen riskerade att stanna helt vid en av världens största och snabbaste aerosolproducenter.För att undvika betydande ekonomiska förluster och hålla produktionen igång kontaktade företaget Atlas Copco Rental för en tillfällig lösning med en portabel kvävgasgenerator.

En tävling mot klockan

Den plötsliga bristen på kvävgas i området gjorde att anläggningen bara hade tillräcklig kvävgasproduktion kvar för fyra dagars produktion, samtidigt som luftseparationsanläggningen inte skulle tas i drift igen på sex veckor.

Ett alternativ var att importera kvävgas i bulk från en annan delstat. Det skulle bli ett logistiskt problem, så man valde att undvika den här dyra och krångliga lösningen. Istället valde man att kontakta Atlas Copco Rental för att lösa det omedelbara problemet.

Vi levererade då en mobil oljefri dieselkompressor PNS 1250 till kunden tillsammans med en NGM 1100-kvävgasgenerator. Kvävgasgeneratorn destillerar kväve från luften och gör det möjligt att hålla igång produktionsprocessen utan att förbruka kundens lager av flytande kväve.

John McClosney, Area Sales Manager, förklarar: ”Eftersom anläggningen bara hade tillräckligt med lager för fyra dagar behövde vi få utrustningen på plats så snabbt som möjligt. Tack vare den utmärkta samordningen mellan våra olika regionala team kunde vi leverera all nödvändig utrustning i god tid så att ingen värdefull produktionstid gick förlorad.”

När utrustningen fanns på plats hjälpte vi till med installation och drifttagning. Som en del i vår totallösning flög vi även in en av våra operatörer för att utbilda företagets anställda i hanteringen av kvävgasgeneratorn.

En ekonomisk katastrof avvärjd

Kunden kunde fortsätta sin produktionsprocess tack vare vår portabla kvävgasgenerator och kompressor. Med den här kortsiktiga uthyrningslösningen hjälpte vi till att undvika en total nedstängning av anläggningen, vilket hade lett till ekonomiska förluster på miljontals dollar i veckan.

Vår 100 % oljefria portabla dieselkompressor PNS 1250 tillsammans med vår membrankvävgasgenerator NGM 1100 var den perfekta kortsiktiga lösningen för den här oväntade bristsituationen. Kunden uppskattade verkligen vårt praktiska tillvägagångssätt. De var så nöjda med vårt stöd att de till och med delade lösningen med andra lokala företag som också påverkades av samma brist på kvävgas.

John McCloskey , Area Sales Manager – Rental Nordamerika

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.