Atlas Copco Rental tillhandahåller kvävgas för att inertera farliga nivåer av vätesulfid

Houston, USA, 16 februari 2017: Under en planerad lastning av sur olja fick Atlas Copco Rental uppdraget att tillhandahålla kvävgas som skulle inertera H2S innan den kom in i manöverdon.

Förhöjda H2S-nivåer kan orsaka andningssvårigheter och kan även vara dödligt vid låga koncentrationer, samt avger en stark lukt av ruttna ägg. Eftersom kunden är belägen nära en stor stad behövde de en snabb lösning.

Ett skrubbersystem konstruerades av Envent Corporation för att skrubba vätesulfiden ut ur ångflödet under de schemalagda lastningarna. Kvävgasen användes till att inertera ångflödet innan det gick in i skrubbersystemet. Det fanns flera tillgängliga leverantörer av kvävgas och många lagda bud, men Atlas Copco Rental var den enda leverantören som kunde tillhandahålla det variabla flödet i kubikfot/min och samtidigt bibehålla en tillräcklig psi-nivå i utloppstrycket som krävdes av uppgiften. Dessutom kunde Envents egen personal använda utrustningen. Dessa två faktorer gjorde oss till förstahandsvalet för projektet.

På grund av lokala krav på luftförhållanden ville kunden ha ett inerterat flöde innan det gick in i något manöverdon, som i fallet med skrubbersystemet. Andra krav som TWIC-kort för personal, helt innesluten utrustning, vallar, låga utsläpp och stränga säkerhetsstandarder fanns också redo för projektet, vilket gjorde Atlas Copco Rental till ett idealiskt val för jobbet. Vår meritlista när det gäller att följa och överträffa säkerhetsstandarder förhindrar eventuella problem under arbetets gång, vilket ökar produktiviteten och sänker kostnaderna för kunderna.

NGM 2000

När alla säkerhetskriterier var uppfyllda och budet var fastställt var det dags att mobilisera och rigga utrustningen på plats. Teamet i Covington, Georgia levererade snabbt all utrustning som behövdes när kunden tidigarelade leveransen med 24 timmar. Teamet på Atlas Copco Rental var ansvariga för att göra utrustningen redo för det första testet. Testprocessen varade ungefär tio timmar, vilket gav teamet tillräckligt med tid till att justera flödet och trycket för optimala prestanda. De konfigurerade en anpassad lösning med (1) NGM 3000 N2-membran på ett släp, (3) XRVS 1350 dieseldrivna mobila luftkompressorer, en behållare, vallar och (9) slangar som levererade 500–1 400 kubikfot/min kvävgas vid 100 psi med en renhet på över 95 %.

När utrustningen var inställd och klar tog kundens personal över och de fick sin första fulla last inom några dagar. Den andra och tredje lasten gick mycket bra och systemet överträffade kundens förväntade minskning av H2S. Hela testningen planeras ta omkring två månader. Under återstoden av testperioden får vi en bättre förståelse för paketets långsiktiga potential.

På grund av vår högkvalitativa utrustning och utmärkta säkerhetsstandard kunde Atlas Copco Rental vara ”First in Mind, First in Choice” för vår kund när vi tillhandahöll en anpassad kvävgaslösning.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA. Läs mer på www.atlascopcorental.com