Tillfredsställer behovet av ren luft – med ett öga mot regelefterlevnaden

5 dec 2019

När ett stort företags oljebearbetningsanläggning i södra Kalifornien behövde oljefri luft för en kvävegenerator – och kompressorlösningen var tvungen att uppfylla driftskraven och uppfylla stränga luftkvalitetskrav – hade Atlas Copco Rental en tillförlitlig elektrisk modell färdig som uppfyllde alla villkoren.

Företagets oljeraffinaderi i Goleta, Kalifornien, som ligger på Stilla havskustens kustlinje cirka 15 km väster om Santa Barbara, har till uppgift att separera vatten från den olja som den tar emot via rörledningar från en närliggande oljeanläggning. När ett oljespill på offshoreplattformen 2017 tvingade stängning av rörledningen behövde anläggningen på land en stadig tillförsel av kväve för att inertera sina bränsletankar på plats.

Även om anläggningen hade en kvävegenerator tillgänglig på arbetsplatsen behövde den oljefri luft som trycksattes med 150 psi för kväveavskiljningsprocessen. Och med strikt lagstiftning som reglerar luftkvaliteten i området var en dieseldriven kompressor inget alternativ. Dessutom gjorde den strikta regleringen av anläggningen att utomstående tekniker inte kunde arbeta på plats om inte särskilda, tidsödande certifieringar införskaffades.

Stig in i Atlas Copcos PTSE 1050, en 100 % oljefri skruvkompressor som vi hade till hands och redo att leverera. Med en elektrisk drivning som ger minimala utsläpp och levererar ISO 8573-1 klass 0-certifierad oljefri luft passar den här enheten perfekt. Och eftersom vi har en stor maskinpark med uthyrningsenheter kan kompressorn enkelt bytas ut mot en ersättningsenhet när som helst så att allt underhåll kan utföras på annan plats och utan driftstopp – vilket även gör det möjligt att kringgå raffinaderiets problematiska begränsningar gällande utomstående tekniker.

"Eftersom de inte kunde använda diesel och ville ha oljefri luft med 150 psi, var PTSE 1050 den bästa tillgängliga elektriska utrustningen då den avlastas vid 149 psi och pålastas vid 143 psi", säger Rich West, Area Sales Manager på Atlas Copco Rentals Santa Ana, Kalifornien. "Faktum är att jag anser att PTSE 1050 är den eldrivna enhet som har det högsta trycket på marknaden vid över 1000 cfm. Kunden har varit mycket nöjd med utrustningens service och tillförlitlighet."

Med PTSE 1050 på plats och i drift vid anläggningen har raffinaderiet kunnat generera det kväve som behövs för att inerta lagringstankarna på ett kostnadseffektivt sätt och förbereda för den omcertifiering som krävs för att öppna igen efter att rörledningen stängdes av. När ett kritiskt behov av tillfällig tryckluft uppstod hade vi lösningarna klara och kunde leverera den kompressorteknik som krävdes – PTSE 1050 100 % oljefria skruvkompressor – utan dröjsmål.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.