Atlas Copco Rental ska stötta långsiktig tillgänglighet och säker panndrift vid stålverk

5 apr 2017

Brasilien, 5 april 2017: När ett framstående företag inom stålindustrin stod inför problem med sina befintliga luftkompressorer som inte gav det nödvändiga trycket till deras värmepanna kontaktade de Atlas Copco Rental för att fixa problemen.

Pannor kräver särskild uppmärksamhet och specifik styrning för att vara 100 % effektiva, driftsäkra och ge låga ägandekostnader och samtidigt garantera långsiktig tillgänglighet.

Ett föremål som allvarligt kan äventyra en pannas funktion är sotblåsaren.

Denna enhet som sitter på insidan av pannan nära brännarsidan kräver en jämn tillförsel av tryckluft vid rätt tryck för att rengöra rören, så att de inte blir igensatta med sot som uppstår vid förbränningen av bränslet. Denna rengöring måste utföras dagligen för pannor med hög utnyttjandegrad för att undvika explosioner som orsakas av gaser som bildas under förbränningen.

När en framstående aktör inom stålindustrin i Brasilien började få problem med trycket från sin befintliga luftkompressor kontaktade de omedelbart Atlas Copco Rental.

Det stod snabbt klart att utrustningen bara levererade luft vid fyra bar: ungefär hälften av vad som krävs för jobbet och otillräckligt för att övervinna det vakuum som skapas inne i pannan. Detta gjorde att soten samlades och ökade risken för skador på pannan och annan utrustning på produktionslinjen. Dessutom bidrog bristen på detaljerad dokumentation om systemets tryckbegränsningar till svårigheterna att hitta en lösning.

Efter ett första möte för att diskutera tillämpningen kunde vår ingenjör snabbt föreslå en lösning som passade perfekt för kundens nödsituation.

Lösningen bestod av att installera luftkompressorn så nära sotblåsarens insug som möjligt och gradvis öka lufttrycket för att utvärdera systemets kapacitet, och samtidigt skydda rörledningen och annan omgivande utrustning. För denna utvärdering valde vi den oljefria mobila luftkompressorn PNS 1250 klass 0 eftersom den kan leverera upp till 24 bar tryckluft.

Försäljningsingenjör Rafael Soares förklarar: ”Det var väldigt viktigt att förstå kundens tillämpning och vilka riskerna var så att vi kunde presentera den rätta lösningen.”

Ricardo Cabot, Commercial Manager, tillägger: ”Tack vare den expertis vi visade genom att delge all nödvändig information om tryckluftsnormer, tillsammans med den noggrant utformade lösning vi tog fram med kunden, lyckades vi nå det förväntade resultatet att hålla deras system rent och säkert under hela uthyrningsperioden.”

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.