Cobra Group får stöd av Atlas Copco Rental vid uppförandet av gasnätverk i Chile

8 jun 2017

Antwerpen, Belgien, 8 juni 2017: Cobra Group använder oljeinsprutade dieseldrivna luftkompressorer från Atlas Copco Rental för att rengöra rörledningar vid uppförande av ett gasnätverk. Den hjulburna utrustningen ökar företagets kundproduktivitet med 80 procent.

Metrogas är en chilensk gasdistributör med mer än 527 000 kunder i bostadsområden samt industriella och kommersiella marknader i huvudstadsområdet Santiago de Chile och regionen O’Higgins (VI). Företaget äger och driver över 5 200 km naturliga gasledningar.

När Metrogas började bygga ett gasnätverk i landet anlitade de Cobra Group – ett ledande företag inom industriella infrastrukturer som har specialiserat sig på tjänster relaterade till distribuering och kommersialisering av gas. Cobra har ett fyraårigt avtal i hela landet som innefattar projekt i huvudregionerna och en framtida utbyggnad i de vidsträckta norra områdena.

På grund av flera fel och instabilt tryck på utrustningen Cobra hade hyrt lyckades företaget inte hålla sina deadlines. Då beslöt de sig för att be oss om akut hjälp.

Utifrån deras behov valde vi den mobila dieseldrivna modellen XAS 87-88. Men vår utrustning uppfyllde inte alla kraven, till exempel:

  • Installation av glödlampa och registreringsnummer för transport
  • Tekniska dokument – anpassade efter gällande transportbestämmelser
  • Montering av hållare för dragkulan
  • Montering av portar för bogseringsvagnar med kedjor och säkerhetsschacklar

XAS-kompressorn uppfyllde 100 % av kraven och ökade dessutom Cobras produktivitet med 80 % tack vare dess mobilitet.

Våra XAS-kompressorer är hjulburna och därför lätta att flytta från en plats till en annan. Den tidigare utrustningen saknade lämpliga kopplingar för bogsering och därför krävdes en truckmonterad kran. Det orsakade både förseningar i arbetet och ytterligare transportkostnader.

Kompressorerna är anslutna till rörledningar via slangar som också tillhandahålls av Atlas Copco Rental Chile. Innan rörledningarna installeras under jord högtryckstvättas de med en svamp. Sedan används luften till att torka och ta bort alla återstående föroreningar, vilket ger naturgasen rätt cirkulation.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar inom industrisegmenten luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.