Atlas Copco Rental levererar oljefri luft för trycktestning vid den näst största luftseparationsanläggningen i Kanada

25 jul 2017

Alberta, Kanada, den 25 juli 2017: Yanda Canada Ltd., en ledande leverantör av specialiserade tillverknings- och installationstjänster och -produkter, anlitades för tryckprovning av kärl och förbindningsrör vid Praxairs senaste luftseparationsanläggning i Alberta. För att kunna köra testerna skulle 100 % oljefri luft med högt tryck behövas och Atlas Copco Rental valdes som föredragen leverantör.

Installation av Atlas Copco Rental-utrustning för Yanda luftseparationsprojekt i Kanada
Den nya anläggningen kommer att producera syre, kväve, argon, kväve och andra vanliga gaser med användning av en 40 000 hk kompressor som dess viktigaste utrustningsdel. Värmeväxlare, förbindningsrör och flera kärl behövde testas med intervall från 1000 till 296 000 kubikfot och vid tryck från 15 till 1 700 psi. Yanda Kanadas projektledare, Rob Hamilton, tog fram en rad tester som behöver en mängd olika luftbehandlingsutrustningsprodukter, vilket fick honom att ringa Atlas Copco Rental för en perfekt lösning. Under testerna skulle luftbehandlingsutrustningen mata låg- och högtrycksförgreningsrör med nio linjer för testning. Varje kärl skulle innehålla en annan process som skapar gas som sedan skulle ledas direkt till raffinaderiet, vilket kräver 100 % oljefri luft med högt tryck. För att uppfylla kraven levererade Atlas Copco Rental en PTS 1600 oljefri luftkompressor, en PNS 1250 oljefri luftkompressor med högt tryck, en högtryckslufttork, booster och två filterpaket.När luft med högt tryck krävs används boosters för att markant öka trycket. Det enda problemet med användning av boosters för det här jobbet är att de använder olja för att smörja kolvarna - vilket ökar risken för föroreningar i slutprodukten. Det var viktigt att garantera oljefri luft för att undanröja denna risk och därför använde Atlas Copco Rental teamet ett filterpaket efter boostern för att avlägsna upp till 99,9 % av oljan i luftflödet. Dessutom lades ett andra filterpaket till för att fånga upp eventuella föroreningar och producera oljefri luft. Under start och tester av utrustningen på plats använde Praxair en vit duk vid utloppet och testade duken under UV-ljus och fann att det inte fanns några föroreningar.Projektet gav en värdefull inlärningserfarenhet för Atlas Copco Rentals kanadensiska team och innebar ett fantastiskt samarbete med Yanda.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Casey Hughes, marknadsförings- och kommunikationsspecialist
    Atlas Copco Rental Nordamerika
    Telefon: (281) 542-2517
    E-post: casey.hughes@us.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.