Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Undvik oförutsedd stilleståndstid med bränslenivågivare

30 mar 2018

Tankarnas bränslenivågivare gör att kunderna kan undvika stilleståndstid på grund av oförutsedd bränslebrist. Givaren mäter det absoluta trycket i tanken och skickar ut varningar till arbetsledare och slutkunder när fördefinierade nivåer uppnås. Telemetrisystemet bidrar till att minska stilleståndstiden och medför därigenom sänkta kostnader och ökad hållbarhet.

Oförutsedd stilleståndstid kan orsakas av brist på bränsle i tankarna, men det är inte lätt att övervaka mängden återstående bränsle i maskinen. Därför har Atlas Copco Rental Europe installerat bränslenivågivaren Netris®2 i bränsletankarna. Givaren mäter och samlar in data och skickar den till molnet. Sedan kan slutkunder och arbetsledare på Atlas Copco Rental Europe se, analysera och exportera all data i webbportalen Oil Link™. I portalen finns översikter av bränsleförbrukningen och användarna kan ställa in larm när vissa nivåer uppnås.

Kombinationen av givaren och webbportalen gör informationen tillgänglig när och var som helst. Därför blir även transportkostnaderna lägre och hållbarheten ännu bättre:
  • Transportrelaterade koldioxidutsläpp minskar eftersom resor för att läsa av mätare inte behöver göras lika ofta.
  • Tankningsscheman kan optimeras.
  • Kunden får en detaljerad visualisering av förbrukningen.

Bränslenivågivare: från data till optimerade lösningar

Installation av bränslenivågivaren på en bränsletank

1. Antenn; 2. Netris®2; 3. Givare

15 bränsletankar från Atlas Copco Rental Europe är redan utrustade med givaren och fler tillkommer under de kommande månaderna. Telemetrisystemet installeras på fyra olika typer av bränsletankar: AD blue 1000 l, IBC 3000 l, FT 5500 l och FT 8700 l. I botten av tanken mäter givaren det absoluta trycket, som består av det atmosfäriska trycket och vätsketrycket utifrån bränslets höjdnivå. Slutkunder och arbetsledare på Atlas Copco Rental Europe kommer åt informationen på webbplattformen.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco intäkter på SEK 116 miljarder (EUR 12 miljarder) och cirka 47 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.